یادگار امام با تأکید بر اینکه بدون معرفت و شناخت عبادت هم هیچ رنگ و بویی ندارد، گفت: یکی از ویژگی های ممتاز امام قدرت شناخت ایشان بود؛ امام در مبحث معرفت و شناخت بیش از هر حوزه دیگر، تلاش کرده بود. البته امام اهل عبادت و ریاضت زیاد هم بود؛ اما آنها را با شناخت همراه کرده بود. اما چون خدا را می شناخت اهمّ و مهم را گم نمی کرد؛ این طور نبود که به وجود یک میکده یا قمارخانه در شهر اعتراض کند اما اصل نهاد ظلم ستمشاهی را نبیند.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، آیت الله سید حسن خمینی در مراسم تجدید میثاق وزیر و مدیران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش با آرمان های امام خمینی(س)، با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) گفت: به فرموده امام رضا(ع) عبادت از شناخت بر می خیزد و کسی که دارای شناخت نیست هرچقدر هم عبادت کند به عمق عبادت و حتی ظاهر آن دست پیدا نکرده است. البته عبادت لزوما به معنای ازیاد نماز و روزه نیست؛ عبادت چیزی جز تفکر نیست. البته این طور نباشد که چون تفکر نداریم از اصل عبادت بگذریم.

یادگار امام تأکید کرد: این نکته را باید به ذهن بسپاریم که اگر خدا را نشناسید چیزی را عبادت می کنید که ساخته و پرداخته ذهن خودتان است و او خدا نیست. هرچه شناخت بالاتر رود موضوع شناخته تر می شود. 

وی افزود: گاهی مشکل جامعه متدیّن این می شود که از موضوع شناخت پیدا نمی کند و در کثرت خواسته های نفسانی خود نام دین می گذارد و حرکت می کند. اینجاست که می توانیم به ارزش یک نهاد آموزشی پی ببریم و اینجا است که چرا عده ای از ما عبادت می کنیم اما هرچه بیشتر گام بر می داریم از حقیقت دورتر می شویم؛ چون آن شهود، معرفت و شناخت را نداریم.

تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) یادآور شد: نهاد آموزش و پرورش نه تنها جایگاه بزرگی در عرصه دنیای مردم دارد، بلکه حتی عبادت مردم را معنا می کند؛ چون به انسان قدرت شناخت می دهد. این نهاد معنویت را بارور می کند، چون باعث معرفت می شود. ما با شناخت جهان، شناخت روابط پیچیده علمی در دنیا، کمیّت ها و کیفیت های مختلف، خوب و بدهایی که انسان ها در زندگی خود داشته اند، گذشته آنها و وضعیت حال خودمان می توانیم یک گام به خدا نزدیک شویم و عبادت خودمان را معنا کنیم.

وی تأکید کرد: بنیان آموزش و پرورش عبادت است و بنیان شناخت، وصول به معنویت است. بدون معرفت و شناخت عبادت هم هیچ رنگ و بویی ندارد. اما با شناخت، یک رکعت نماز معادل تمام عبادات می شود؛ حتی یک شمشیر زدن امیرالمؤمنین(ع) معادل همه عبادات می شود.

یادگار امام اظهار داشت: حضرت امام در ذیل آیه «إن الإنسان ظلوما جهولا» تعابیر این آیه را اینگونه تفسیر می کنند که انسان «جاهل به غیر حقّ» است و هیچ چیزی غیر از خدا نمی شناسد؛ و «ظالم به حدّ خویش» است و خودش را در دریای لطف الهی مستغرق می کند. 

سید حسن خمینی گفت: گام بزرگ آموزش و پرورش باز کردن چشم و گوش ها و شناخت است؛ اینکه بتوانیم بیش از هر زمان دیگری خودمان، خدای خودمان، دنیای خودمان و روابط حاکم بر جهان خودمان را بشناسیم و به این وسیله می توانیم گام بلندی به سوی عبادت، روحانیت دل و جهانی که بعد از این جهان به سوی ما می آید.

یادگار امام در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: یکی از ویژگی های ممتاز امام قدرت شناخت ایشان بود؛ امام در مبحث معرفت و شناخت بیش از هر حوزه دیگر، تلاش کرده بود. البته امام اهل عبادت و ریاضت زیاد هم بود؛ اما آنها را با شناخت همراه کرده بود. اما چون خدا را می شناخت اهمّ و مهم را گم نمی کرد؛ این طور نبود که به وجود یک میکده یا قمارخانه در شهر اعتراض کند اما اصل نهاد ظلم ستمشاهی را نبیند.

وی افزود: علت ها را باید دید و دردها و درمان ها را شناخت و مجموعه آموزش و پرورش وظیفه بسیار سنگینی در این حوزه بر عهده دارد.

. انتهای پیام /*