قم، ۱۳۵۸_ پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران درباره تشکیل جهاد سازندگی

اهم پیام:

 این دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پشت آن دیوار خرابیهای زیاد‏‎ ‎‏هست؛ و ما باید به همت ملت آن خرابیها را ترمیم کنیم. ناچاریم که به ملت متوجه بشویم‏‎ ‎‏برای سازندگی؛

ما دستمان را پیش ملت دراز می کنیم، و‏‎ ‎‏از ملت می خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست برادری به هم بدهند‏‎ ‎‏و این سازندگی و جهاد سازندگی را شروع کنند. و البته مأمورین دولت در هر جا ـ آنها‏‎ ‎‏هم ـ مردم با آنها تشریک مساعی کنند. در تحت نظر اشخاص کارشناس، مأمورین‏‎ ‎‏دولت کارها را انجام بدهند. و روحانیونی که در همه جا در بلاد ـ بحمدالله ـ هستند، در‏‎ ‎‏این امر آنها هم تشریک مساعی کنند، نظارت کنند.

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۷۹ - ۱۸۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع مردم (تصویب قانون اساسی و طرح جهاد سازندگی)

نکته مهم:

جهاد سازندگی‏‎ ‎‏یک کاری است که باید بشود، و همۀ ملت، همۀ مردم موظفند که در کار شرکت کنند؛ و‏‎ ‎‏اگر با همۀ ملت این کار شروع بشود، ایران بعد از چندی یک ایران آباد ان شاءالله خواهد‏‎ ‎‏بود.‏

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸،  ص ۱۸۱ - ۱۸۴

***

جماران، ۱۳۵۹_ پیام به ملت ایران و پاسداران (هشت تذکر عمومی ـ هشدار به توطئه گران)

اهم پیام:

ممکن است در بین شما پاسداران عزیز در سرتاسر کشور، افرادی خیانتکار نفوذ‏‎ ‎‏کرده باشند و با کشیدن بعضی از جوانان پاکدل متعهد، به انحراف از قبیل سرپیچی از‏‎ ‎‏احکام دادگاههای انقلاب و عدم رعایت انضباط و مقررات و اقدام به مصادرۀ اموال و‏‎ ‎‏بازداشت اشخاص بدون مجوز قانونی، شما را در بین ملت به غیر از آنچه هستید جلوه‏‎ ‎‏دهند و زحمات طاقتفرسای شما عزیزان را در پیشگاه ملت هدر دهند. و باید بدانید‏‎ ‎‏اشخاصی که دعوت به هرج و مرج می کنند، دشمنان شما و انقلاب اسلامی هستند، و در‏‎ ‎‏صورتی که به چنین اشخاصی برخوردید، به دادگاهها معرفی نمایید تا با موازین اسلامی‏‎ ‎‏و قانونی آنان را مجازات کنند.‏

لازم است از فرماندهان خود اطاعت کنید که عدم مراعات انضباط سربازی و‏‎ ‎‏پاسداری موجب تضعیف قوای مسلح است؛ و کسانی که شما را به این نحو اعمال دعوت‏‎ ‎‏می کنند در صدد تضعیف شما هستند و اگر آگاهانه عمل کنند، از دشمنان انقلاب و اسلام‏‎ ‎‏هستند و لازم است آنان را معرفی نمایید تا قاطعانه با آنان برخورد شود.‏

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۴۱ - ۴۴۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم عفو جمعی از محکومین دادگاه های ارتش به مناسبت نیمه شعبان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۶۶

***

جماران، ۱۳۶۱حکم انتصاب آقای سید میر آقا زنجانی به سمت امامت جمعه زنجان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۳۴

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم به نخست وزیر (بررسی گزارش هیأت مدیره گروه پزشکی برزویه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۸۰

***

جماران، ۱۳۶۵_ پاسخ استفتاء آقای عباس واعظ طبسی در مورد موقوفات آستان قدس رضوی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۶۰

***

. انتهای پیام /*