قم، 1343_ نامه به آقای محمد حسن نجفی جهت تشکیل جلسات هفتگی

ر.ک صحیفه امام؛ ج 1، ص 349

***

قم، 1343_ نامه به آقای حسین علی ناطق الاسلام (واصل نشدن نامه ارسالی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 1، ص 350

***

نجف اشرف، 1349_ نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی (ارسال قبض وجوه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 275

***

نجف اشرف، 1349_ اجازه نامه به آقای علی اکبر شمس آبادی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 276

***

نجف اشرف، 1350_ نامه به آقای سید احمد خمینی (کیفیت فروش منزل)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 376

***

نجف اشرف، 1350_ اجازه نامه به آقای علی حیدری نهاوندی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 377

***

نجف اشرف، 1354_ نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 97

***

نجف اشرف، 1354_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعی

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 98

***

نجف اشرف، 1357_ نامه درباره شهریه طلاب و جانشین موقت آقای پسندیده

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 428

***

قم، 1358_ پیام به آقای احمد آذری قمی درباره تسریع در رسیدگی به وضع زندانیان

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 492

***

قم، 1358_ حکم به آقای سید محمد جعفری ورامینی جهت رسیدگی به مشکلات زندان قصر

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 493

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان مجله «خواندنیها»؛ (وظیفه خطیر رسانه ها)

اهم بیانات:

هر کشوری با جوانهایش به پای خودش‏‎ ‎‏می ایستد. از یک راه جوانهای ما را معتاد کردند به این مخدرات که دیگر یک کسی که‏‎ ‎‏معتاد به هروئین شد دیگر آدم اسمش را نمی شود گذاشت! یک موجودی است که آنجا‏‎ ‎‏نفس می کشد، این نمی تواند مبدأ یک کاری بشود، نمی تواند یک اداره ای را اداره کند،‏‎ ‎‏نمی تواند تفکر بکند در اموری که مملکتش احتیاج به او دارد.

مجله باید در خدمت‏‎ ‎‏کشور باشد. خدمت به کشور این است که تربیت کند؛ جوان تربیت کند، انسان درست‏‎ ‎‏کند؛ انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کند؛ تا برای مملکت مفید باشد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 494 - 499

***

قم، 1358_ حکم تمدید مأموریت آقای هادی نیری (مراجعت به میانه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 500

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع مردم و پاسداران حصارک کرج (اهمیت حفظ پیروزی)

اهم بیانات:

ما نباید مغرور بشویم به این پیروزی که پیدا‏‎ ‎‏کرده ایم با اینکه پیروزی بزرگی بود؛ یعنی یک پیروزی بود که احتمالش را نمی دادند.‏

آنهایی که شکست خورده اند برای اینکه عقدۀ شکست خوردن درشان هست،‏‎ ‎‏شروع می کنند به پیوند با هم. از آن طرف شکست خورده ها روی عقده ای که پیدا کردند‏‎ ‎‏بنا می کنند این جزئی جزئی ها به هم متصل بشوند و وحدت پیدا بکنند. از این طرف،‏‎ ‎‏اینهایی که فتح کرده اند، برای اینکه عمق مسائل را درست ادراک نکرده اند، شروع‏‎ ‎‏می کنند به اینکه استراحت بکنند؛ سستی پیدا می کنند و عمده اختلافات، جدا از هم‏‎ ‎‏بشوند. آن وقت که با هم مجتمع بودند فتح کردند، حالا آنهایی که شکست خوردند‏‎ ‎‏دارند با هم مجتمع می شوند؛ اینهایی که فتح کردند دارند از هم جدا می شوند؛ نتیجه چه‏‎ ‎‏می شود؟ نتیجه این می شود که همان رمزی که در فتح شما بود در آنها پیدا می شود و‏‎ ‎‏همان رمزی که در شکست آنها بود در شما پیدا می شود.

‏‏این دو تا کلمه: همه با هم وحدت کلمه و همه با اسلام. این دو تا کلمه رمز پیروزی شما‏‎ ‎‏بود، و عمل به آیه کریمۀ ‏‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا‏‎ .در این آیه همین رمز است که‏‎ ‎‏همه تان با هم به خدا بپیوندید و جدا از هم نباشید؛ اجتماع با هم باشد، و توجه به خدا‏‎ ‎‏باشد؛ تفرقه هم نباشد در کارهایتان.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 501 - 512

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع بانوان مکتب ولی عصر (تعلیم و تربیت ـ اسلام، آزادی و تمدن)

اهم بیانات:

تعلیم باید پهلویش تربیت باشد، تربیت صحیح؛ تربیت اسلامی. اگر تعلیم تنها باشد‏‎ ‎‏بدون تربیت، فایده ندارد؛ بلکه گاهی مُضرّ است. تربیت بی تعلیم هم نمی شود؛ به نتیجه‏‎ ‎‏نمی رسد. این دو تا باید با هم باشند، توأم باشند؛ تعلیم و تربیت. انسان یک موجودی‏‎ ‎‏است که با تعلیم و تربیت رشد می کند.

شما یک موجود نامحدود هستید. اگر این‏‎ ‎‏نامحدودی در طرف حیوانیت صرف شد، یک حیوان نامحدود، یک حیوانی که با سایر‏‎ ‎‏حیوانات فرق دارد. حیوانات دیگر شهواتشان محدود است، آمالشان محدود است؛ این‏‎ ‎‏انسان نامحدود است. اگر به همین حال حیوانیت باشد و دنبال همین کارهای حیوانی،‏‎ ‎‏دنبال همین شهوات، دنبال همین آمال و آرزوهای حیوانی، که همۀ این آمال و‏‎ ‎‏آرزوهایی که مربوط به طبیعت است، تمام آمال و آرزوهایی که مربوط به امور طبیعی‏‎ ‎‏است حیوانی است، اگر به این حد باقی بماند، این تا آخر حیوان است. اینجا صورتش‏‎ ‎‏صورت انسان است. وقتی این پرده برگشت و آن عالم پیدا شد، صورتش هم یک‏‎ ‎‏صورت دیگر می شود، همچو نیست که به صورت انسانیت آنجا محشور بشود. اگر اینجا‏‎ ‎‏انسان شد، آنجا انسان است. اگر کسی در اینجا توانست خودش را انسان بکند، آنجا که‏‎ ‎‏برود انسانیتش به طور کمال و آن طوری که چشمهای این عالم نمی تواند او را ببیند، به‏‎ ‎‏طور کمال در آنجا تحقق پیدا می کند؛ و اگر چنانچه نتواند این کار را بکند، مهار را رها‏‎ ‎‏کند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 513 - 517

***

جماران، 1359_ بیانات خطاب به سرپرست «خبرگزاری جمهوری اسلامی»؛ (انتشار صحیح اخبار)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 1

***

جماران، 1360_ سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (اصلاح دانشگاه ها)

اهم بیانات:

دانشگاه مرکز تحصیل است و مرکز آموزش است و آموختن است؛ نه مرکز اینکه‏‎ ‎‏یک گروهی بیایند برای خودشان یک کاری انجام بدهند. بعد از شش ماه دیگر باز همان‏‎ ‎‏مسائل برگردد؛ همان فساد در کار باشد.

عمده این است که دانشگاه طوری بشود که افرادش، خصوصاً معلمینش یک‏‎ ‎‏معلمینی باشند که متعهد باشند و آن وقت هم در سر کلاسها آن مقداری که صلاح است‏‎ ‎‏اشخاصی، معلمینی، باشند که برای آنها صحبتهای اخلاقی بکنند؛ صحبتهای اسلامی‏‎ ‎‏بکنند که این جوان از حالا پرورش پیدا بکند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 2 - 7

***

جماران، 1362_ حکم رفع مشکل کمبود نان و برنج به آقای میر حسین موسوی

ر.ک صحیفه امام؛ ج 17، ص 515

***

جماران، 1360_ بیانات در جمع مسئولین (معرفی آقای موسوی خوئینی ها به سمت دادستان کل کشور)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 309

***

 

. انتهای پیام /*