نجف اشرف، ۱۳۵۷_ نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (احوالپرسی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۲۹

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه به آقای امامی (تحقق جمهوری اسلامی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۸۵

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به آقای سید رضی شیرازی (ترور و حرکات مذبوحانه دشمن)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۸۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع روحانیون و فرماندهان (مقایسه حکومت اسلامی با رژیم های فاسد)

 نکته مهم:

در رژیمهای فاسد، از باب اینکه خیانتکارند به ملت، از ملت می ترسند، و‏‎ ‎‏برای اینکه نبادا یکوقت ملت که ناراضی از آنهاست قیامی بکند، یک ارتشی درست‏‎ ‎‏می کند که این ارتش ملت را بترساند. در رژیمهای فاسد، ارتش برای ارعاب ملت ایجاد‏‎ ‎‏می شود؛ و ملت هم ارتش را دشمن خودش می داند و ارتش هم ملت را. از این جهت،‏‎ ‎‏اینها همیشه از هم جدا هستند و بدخواه همه هستند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۸۷ – ۹۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (مجلس خبرگان ـ توطئه گروهک ها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۹۱ - ۹۴

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اساتید و کارکنان وزارت کشور (اقدام عمال امریکا به ترور)

اهم بیانات:

خیال باطلی است که اینها می کنند که با یک ترور یک شخصی، یا‏‎ ‎‏فرض کنید که یک پایگاهی را یکوقت یک تخریبی بکنند، دیگر کاری می توانند انجام‏‎ ‎‏بدهند. اینها مأیوس از این مسائلند، از این جهت یک همچو خرابکاریهایی می کنند. و‏‎ ‎‏باید ملت قوی باشد و با قوّت نفْس، با ارادۀ مصمم، پیش برود.‏

ساس‏‎ ‎‏«حزب توده» را من یادم است. آن کسی که حزب توده را در ایران ایجاد کرد سلیمان‏‎ ‎‏میرزا بود. سلیمان میرزا همسفر من بود در مکه، آدم نماز خوان و آدم مؤمن! یک‏ بچه ای هم از سر راه برداشته بود که معاملۀ اولادی با او می کرد، آن هم برداشته بود‏‎ ‎‏آورده بود مکه. این توده ای به آن معنایی که اینها می گویند نبود که اعتقاد هیچ نداشته‏‎ ‎‏باشد، اصلاً این از طریق انگلیسها این طرح را ریخته بود. آن وقت، در آن وقتی که‏‎ ‎‏سلیمان میرزا بود، زمان سابق بود، امریکایی ها خیلی در اینجا ‏‏[‏‏نفوذ‏‏]‏‏ نداشتند؛

وقتی که بنا شد خبرگانی تهیه بشوند، باید کوشش کنید که یک‏‎ ‎‏اشخاصی که متعهد باشند مؤمن باشند، چپ و راستی نباشند، امین باشند، یک همچو‏‎ ‎‏اشخاصی را ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ مطلع از اسلام باشند، اسلامی باشند، ما می خواهیم یک قانون اسلامی‏‎ ‎‏را رسیدگی بکنیم. قانون اسلامی را که بخواهیم رسیدگی بکنیم، باید یک اشخاصی‏‎ ‎‏باشند که اسلام را بدانند چه است؛ احکام اسلام را بفهمند چه است، معتقد باشند که‏‎ ‎‏اسلام یک رژیمی است که لازم است که در مملکت ما باشد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۹۵ - ۱۰۱

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع روحانیون و اساتید (قانون اساسی ـ انتخابات خبرگان)

نکته مهم:

مردم حالا متحول شده اند به همان اشخاصی که در صدر اسلام، سی هزارتاشان‏‎ ‎‏یک روم و یک ایران را به هم کوبید و ـ عرض می کنم که ـ فتح کرد. آنها هم برای همین‏‎ ‎‏بود که اسلام را سعادت می دانستند؛ چه زنده باشند چه نباشند. شهادت را برای خودشان‏‎ ‎‏زندگی ابدی می دانستند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۰۲ - ۱۰۶

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم هماهنگی بین ائمه جمعه و قوای اجرایی به آقای رسولی محلاتی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱۰

***

‏ جماران، ۱۳۶۴_ بیانات در جمع مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی (اولویت در اصلاح دانشگاه ها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۳۱۶

***

. انتهای پیام /*