قم، ۱۳۴۹_ اجازه نامه به سید شاه محمد حسین مصباح، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۸۹

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم انتصاب آقای سید محمد موسوی خوئینی ها به سمت سرپرست حجاج ایران

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏جناب حجت الاسلام آقای سید محمد خوئینی ها ـ دامت افاضاته‏

‏‏     با فرا رسیدن ایام حج، این فریضۀ بزرگ عبادی سیاسی و اجتماعی، که در بین‏‎ ‎‏عبادات بزرگ از ویژگیهای خاص برخوردار است و خداوند تبارک و تعالی مسلمانان‏‎ ‎‏جهان را با شرایط خاص دعوت نموده است تا در ضمن به جا آوردن این فریضۀ بزرگ‏‎ ‎‏از اموری که در بلاد مسلمین از جهات اجتماعی و سیاسی می گذرد مطلع شده و اگر‏‎ ‎‏گرفتاریهایی دارند با یکدیگر در میان گذاشته و حتی الامکان در رفع آن کوشا باشند، و‏‎ ‎‏مع الأسف بسیاری از مسلمانان به واسطۀ کج رویها و یا کج فهمیهای بعضی عناصر و یا‏‎ ‎‏دسیسه های بعض از دست اندرکاران سودجو بعد سیاسی این عبادت شریف را به طاق‏‎ ‎‏نسیان سپرده اند، جنابعالی را به سمت نمایندۀ خویش و سرپرست حجاج محترم ایران‏‎ ‎‏منصوب نمودم، که با بینش خاص سیاسی که دارید به امور حجاج از ابعاد مختلفه‏‎ ‎‏رسیدگی نموده و برای احیای این سنت بزرگ الهی در خطابه ها و مراسم دینی مسلمین را‏‎ ‎‏به وحدت کلمه و اتحاد مسیر دعوت نموده، و آنان را از آنچه در لبنان عزیز و ایران‏‎ ‎‏مجاهد و افغانستان مظلوم از ستمکاران و جهانخواران می گذرد مطلع نمایید، و حجاج‏‎ ‎‏محترم بلاد را به وظایف بزرگ خود در مقابله با چپاولگران بین المللی و تجاوزکاران‏‎ ‎‏آشنا نمایید. البته علمای محترمی که در این سفر هستند، چه آنان که با تقاضای اینجانب‏‎ ‎‏مشرف شده اند و چه دیگران، جنابعالی را تأیید می فرمایند. و حجاج محترم موظفند که‏‎ ‎‏به راهنماییهای شما گوش فرا دهند و از خطوطی که برای آنان ترسیم می نمایید اطاعت‏‎ ‎‎‏نموده و تجاوز ننمایند، تا ان شاءالله تعالی این فریضۀ عظیم با محتوا و ابعاد متعددش به جا‏‎ ‎‏آورده شود.‏

‏‏     بدیهی است که متصدیان امور که به هر مناسبت کارشان با این فریضه و با حجاج‏‎ ‎‏محترم مرتبط است برای هماهنگ نمودن کارها موظفند با شما همکاری و از ارشاداتتان‏‎ ‎‏استفاده نمایند. امید است حجاج محترم کشورهای اسلامی در وحدت کلمه کوشا، و از‏‎ ‎‏اخوت ایمانی، که خداوند تعالی بین مسلمین امر فرموده است، غفلت ننمایند؛ و از‏‎ ‎‏تفرقه افکنی، که کار شیطان و شیاطین انسی است، احتراز نمایند. والسلام علی عبادالله ‏‎ ‎‏الصالحین.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۰۰ - ۴۰۱

***

جماران، ۱۳۶۳_ پاسخ استفتاء رئیس کل بانک مرکزی (فروش پول رایج کشور توسط مسافران در خارج)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۱

***

 

. انتهای پیام /*