قم، 1358_ حکم اعزام آقای عبد المجید معادیخواه (رسیدگی به وضع عمرانی کردستان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 374

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع اعضای نیروی هوایی (تبلیغ اسلام و رهایی از غرب)

اهم بیانات:

  ‏‏اینها با قلمهای خودشان نخواستند که اسلام معلوم بشود چیست. و اینها دیگر یک‏‎ ‎‏دسته اند، البته اینها در اقلیت اند، اما مؤثرند. اینها یک دسته ای هستند که با علم به مطلب،‏‎ ‎‏برای انحراف اذهان، مطالب را می گویند، مطلع اند، نه اینکه نمی دانند، لکن اگر آنچه را‏‎ ‎‏می دانند بگویند، کلاه خودشان هم پس معرکه است! کلاه اربابها هم پس معرکه است. از‏‎ ‎‏این جهت، آنها هم نمی گذارند که بشود و در این مدتی که اینها رفت و آمدشان زیاد‏‎ ‎‏شده است در شرق، آن چیزی را که توفیق زیاد پیدا کرده اند تهی کردن جامعه ماست از‏‎ ‎‏محتوای خودش، در این توفیق پیدا کردند. بی جهت نیست که هر قصه ای پیش می آید‏‎ ‎‏راجع به ـ فرض کنید که ـ اطبا، راجع به سایر طبقات، هر قصه ای پیش می آید، قبله شان‏‎ ‎‏غرب است.

اما رجال آنها همه. کتابهای ما را نمی دانند چه است، می گویند‏‎ ‎‏«اسلامشناس»! «اسلامشناس»، ما اسلامشناسیم. اسلام را نمی دانند چیست تا اسلام شناس‏‎ ‎‏باشند! دو تا جنگ اسلام را می دانند! دو سه تا جنگهایی که واقع شده است. مگر اسلام‏‎ ‎‏جنگ است؟ مگر معارف اسلام جنگ است؟ از معارف اسلام بی اطلاع اند. اسلام هم‏‎ ‎‏وقتی می خواهند بشناسند، با حرفهای اروپاییها می شناسند. حرفهای غربیها را می آورند.‏‎ ‎‏فلان غربی اسلامشناس! اسلامی که غربی ها برای ما معرفی می کنند! این برای این است که‏‎ ‎‏ما خودمان را باخته ایم در مقابل غرب، شرق خودش را باخته است. تا از این باختگی‏‎ ‎‏بیرون نیاید، تا محتوای خودش را پیدا نکند، نمی تواند مستقل باشد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 375 - 380

***

جماران، 1360_ پیام های تشکر به رئیس جمهور پاکستان، رئیس مجلس وزرای لبنان، نائب رئیس دولت امارات، رئیس جمهور لبنان (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 141 - 144

***

جماران، 1360_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت ـ لزوم هوشیاری ملت)

اهم بیانات:

تمام انقلاباتی که واقع شده است یک وابستگی به شرق و غرب داشته‏‎ ‎‏است و تمام انقلاباتی که واقع شده است در بین راه مشکلات بسیار بزرگ داشته اند و‏‎ ‎‏دارند، لکن انقلاب ایران، انقلاب غیر وابسته است؛ یک انقلاب دولتی نیست، یک‏‎ ‎‏انقلاب ارتشی نیست، یک انقلاب حزبی نیست، یک انقلاب ملّی است، لکن بر اساس‏‎ ‎‏اسلام. انقلاب، اسلامی است.

مبادا یک وقت این طور‏‎ ‎‏شرارتهایی که در ایران می شود مثل یک همچو قصۀ ناگواری که برای ما پیش آمد و دو‏‎ ‎‏نفر از بهترین جوانان و بهترین کارکنان ایران از بین رفت،مبادا یک وقت کنترل‏‎ ‎‏خودشان را از دست بدهند و زاید بر آنچه حکم خداست و قانون اسلام است عمل کنند.‏‎ ‎‏مبادا این اسباب این بشود که خشونت زیاد با اسیرها بکنند و با زندانیها بکنند و بدون‏‎ ‎‏دقت، بدون توجه یک وقت افرادی را بگیرند که ـ خدای نخواسته ـ گناهکار نبوده اند و‏‎ ‎‏گرفتار شده اند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 145 - 150

***

جماران، 1364_ پیام به رزمندگان وخانواده های شهدا (پنجمین سالگرد جنگ تحمیلی)

اهم پیام:

اکنون که با عنایات حضرت رب الارباب و ادعیۀ حضرت بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه ‏‎ ‎‏الفداء ـ و با فدا کاری و جانبازی ملت بزرگ ایران و قدرت ایمان و ایثار سلحشوران عزیز‏‎ ‎‏در راه اهداف مقدس اسلام بزرگ و قرآن مجید، نظام جمهوری اسلامی ایران با‏‎ ‎‏سرفرازی و قدرت راه خود را یافته و با استواری به پیش می رود، برماست که، با اعتراف‏‎ ‎‏به عجز خویش، از رزمندگان عزیزی که با شهادت طلبیها و رشادتهاشان از میهن اسلامی‏‎ ‎‏خود دفاع نموده و با خون پاک خود چراغهایی فرا راه آزادی تمام ملتهای دربند‏‎ ‎‏برافروختند قدردانی نماییم.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 359 - 360

***

جماران، 1364_ سخنرانی در جمع مسئولان روزنامه ها (انتقاد از نحوه چاپ اخبار)

اهم بیانات:

من میل‏‎ ‎‏ندارم رادیو هر وقت باز می شود اسم من باشد، مدت هاست که از این جهت متنفرم، این‏‎ ‎‏کار غلطی است، به اندازۀ متعارف نسبت به همه خوب است، زیادی اش مضر است، این‏‎ ‎‏به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک می کند. اشخاص، شخصیت هایشان با‏‎ ‎‏خودشان است، این طور نیست که اگر اسمشان زیاد یا کم مطرح گردد، شخصیتشان زیاد‏‎ ‎‏یا کم شود. در ایران هرکس معلوم است چه جوری است. بنابراین، آنچه راجع به خودم‏‎ ‎‏می گویم این است که اگر قرار است عکس مرا بگذارید، به جای آن، عکس یک رعیت‏‎ ‎‏را بگذارید و زیرش بنویسید این رعیت چه کار مهمی کرده است.‏

روزنامه ها باید مسائلی که پیش می آید را نظر کنند،‏‎ ‎‏یک وقت انتقاد است؛ یعنی انتقاد سالم است، این مفید است. یک وقت انتقام است، نه‏‎ ‎‏انتقاد، این نباید باشد، این با موازین جور در نمی آید.انسان چون با یکی خوب نیست، در‏‎ ‎‏مطبوعات او را بکوبد، کار درستی نیست. اما اگر کسی خلاف کرده است، باید او را‏‎ ‎‏نصیحت کرد، پرده دری نباشد، ولی انتقاد خوب است. باید در این امور خیلی ملاحظه‏‎ ‎‏بفرمایید تا مطبوعات مرکزی باشد برای استفادۀ عموم، و اینکه مردم بفهمند باید چه‏‎ ‎‏بکنند و باید چه بشود.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 361 - 363

***

 

. انتهای پیام /*