پرتال امام خمینی(س): یادداشت۱۳/‏‏‏‏ در زمانه ای که فلسفه اصلی تشکیل نهادِ بسیج، وجود دشمن خارجی و داخلی، اغتشاشات داخلی و دشمن خارجی قلمداد می شد!، به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نهادی پای به عرصه انقلاب گذاشت که نه یک نهاد نظامیِ صرف بود و نه [نهادی] فقط برای اقدامات غیرنظامی نظیر کمک به آسیب دیدگان در وقوع حوادث غیرمترقبه و زلزله و سیل.... بلکه به نهادی مردم محور برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقابله با ظلم و ستم و بیداد و بی عدالتی و گسترش عدالت در جامعۀ بشری و تحقق توحید در جهان، و سازمان بخشی به حرکت بسیج مردمی در مسیر فطرت و توحید تبدیل شد.

امام خمینی(س) بسیجِ مردم نهاد را برای تحقق اهداف عمومی کشور و تأمین مصالح عمومی جامعه نوپای اسلامی تاسیس کرد وسفارش کرد که با این فلسفه، بسیج در انحصار هیچ جناحی نبوده و نباید باشد که در غیر اینصورت از اهداف و آرمانهای خود فاصله می گیرد. از این زاویه نهاد بسیج را می توان یکی از نهادهای جامعۀ مدنی محسوب کرد. امام بسیج را بعنوان پیشگامان رهایی برمیشمارد و در فرازی می فرمایند: ... من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسئولین نظام اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت. (صحیفه امام، ج‏۲۱، ص ۱۹۶)

حضرت امام خمینی(س)که همیشه بر نقش مردم و اهمیت حیاتی آن در تأمین سلامت و موفقیت‏‎ ‎‏نظام تأکید می کردند، با درایت خاصی در آذرماه ۱۳۵۸، طی بیاناتی ضرورت تشکیل مدرسۀ‏‎ ‎‏عشق یا همان بسیج مستضعفان را اعلام فرمودند. برکات این شجره و عطر دلاویز شکوفه های‏‎ ‎‏آن، در طی بحرانهای سالهای اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی و بعد از آن به سراسر مملکت اسلامی‏‎ ‎‏ما رسید، و فضای آن را معطر ساخت و انقلاب و جنگ را به نفع اسلام و مسلمانان به پایان‏‎ ‎‏رسانید؛ و اینهمه جز در پرتو جهان بینی و تدبیر آن پیر فرزانه و حضور نیروهای مردمی و پیوند‏‎ ‎‏الهی آنان با ولایت حاصل نشد.‏

مراد حضرت امام(س) از بسیج، فراتر و جامعتر از معانی مذکور در لغتنامه هاست، و حتی با‏‎ ‎‏درک اغلب مردم از بسیج به عنوان نهادی رزمی متفاوت است.‏ در اندیشۀ حضرت امام(س) بسیج یک نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش،‏‎ ‎‏بسیج دیگر صرفاً سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن‏‎ ‎‏شکل گرفته باشد، بلکه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی جامعه؛ و با‏‎ ‎‏اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگی و پیوندی دارد که انفصال آن جز با انحلال جامعۀ اسلامی‏‎ ‎‏متصور نیست. در ‏تبیان بسیج در اندیشه امام خمینی (س) مفهوم بسیج در کلام امام در حیطه های گوناگون قابل بررسی است. برای دسترسی به مفهوم مورد نظر امام در باره بسیج مراجعه به کتاب بسیج از دیدگاه امام می تواند بسیاری از نقاط ناشناخته اندیشه امام را در باره این نهاد مردمی روشن سارد. بدین منظور خوانندگان محترم را به مطالعه بیشتر این تبیان که در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به رشته تحریر درآمده است، دعوت می شوند. 

کتاب بسیج در اندیشه امام خمینی (س) در شش فصل تدوین گردیده است، و سعی شده مطالبی که حضرت امام دربارۀ‏‎ ‎‏انسجام و فعالیت مردمی بیان فرموده اند، در این مجموعه گردآوری شود. فصل اول این تبیان، به تاریخچه بسیج در صدر اسلام، قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن‏‎ ‎‏اختصاص دارد.‏ ‏‏فصل دوم، به اهداف و مأموریتهای بسیج مردمی می پردازد که بخشی از این مأموریتها در انقلاب‏‎ ‎‏و دفاع مقدس انجام یافته، و بخش دیگر آن را باید مسلمانان داخل و خارج کشور دنبال کنند.‏ ‏‏فصل سوم، به تبیین جایگاه و منزلت بسیجیان اختصاص یافته است.‏ فصل چهارم، به مسئولیتهای اخلاقی بسیجیان پرداخته است.‏ فصل پنجم، به تأثیرات بسیج مردمی در انقلاب اختصاص دارد.‏ فصل ششم هم، به نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی اختصاص پیدا کرده است.‏ آنگونه که پیشتر گفته شد، بمناسبت هفته گرامی بسیج مرور دیدگاههای امام خمینی(س) در باره بسیج، اهداف و ماموریتهای آن می تواند به شناخت بیش از پیش ما در باره این نهاد مردمی کمک شایانی کند.(برگرفته از مقدمه کتاب بسیج در اندیشه امام خمینی (س))

. انتهای پیام /*