نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با محمد حسنین هیکل درباره علل شکل گیری انقلاب

اهم بیانات:

حرکت کنونی ایران نمونه ای است از حرکت صدر اسلام؛ که در یک مدت کوتاهی،‏‎ ‎‏تأثیری بسیار عمیق و طولانی بر جای خواهد گذاشت.‏

در مملکت‏‎ ‎‏ایران، مردم همه مسلمان هستند. اقشار زیادی از سیاست بیخبرند؛ اما به دین علاقه دارند.‏‎ ‎‏تمام دهات ـ که خوب است بروید و ببینید ـ همین شعارهای شهر را می دهند و‏‎ ‎‏درخواستهای آنان را دارند. تمام مردم از کوچک ـ طفل دبستانی ـ تا پیرمردِ در حال‏‎ ‎‏نَزْع،‏‎ یکصدا همین مطلب را می گویند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۶۶ - ۲۷۱

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام تبریک به مسیحیان جهان (میلاد حضرت عیسی «ع»)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۷۲

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به مسیحیان جهان در میلاد حضرت عیسی (توصیه های امام به مسیحیان)

اهم پیام:

‏خوشا به حال آنان که گرسنه و تشنۀ عدالتند؛ از آن رو که سیر نخواهند شد. (انجیل‏‎ ‎‏متی) خوشا به حال آنان که از بهر عدالت زحمت می کشند؛ به سبب آنکه مملکت‏‎ ‎‏آسمانی از آنهاست. (انجیل متی).‏

ای پدران کلیسا! بپاخیزید و عیسی مسیح را از چنگال این دژخیمان نجات دهید؛‏‎ ‎‏که آن پیامبر بزرگ از ستمگری که دین را وسیلۀ ظلم، و دعا را وسیلۀ رسیدن به مَسند‏‎ ‎‏ستمگری به بندگان خدا قرار می دهد بیزار است؛ که دستورهای آسمانی همه برای نجات‏‎ ‎‏مظلومان، از ملکوت نازل شده است؛ و ای مستضعفان جهان! برخیزید و هم پیمان شوید‏‎ ‎‏و ستمگران را از صحنه برانید؛ که زمین از خداست و وارث آن مستضعفانند.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۳۷۵ – ۳۷۷

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه به آقای سید حسین خادمی (عزل حاکم شرع اصفهان)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۳۷۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان در صدا و سیما (خود سازی و سازندگی درونی)

اهم بیانات:

کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. سازندگیهای روحی مقدم بر‏‎ ‎‏همه سازندگیهاست. جهاد سازندگی از خود افراد باید شروع بشود و خودشان را‏‎ ‎‏بسازند و با شیطان باطنی جهاد کنند که این جهاد منشأ همه جهادهایی است که بعد‏‎ ‎‏واقع می شود. انسان تا خودش را نسازد نمی تواند دیگران را بسازد و تا دیگران‏‎ ‎‏ساخته نشوند، نمی شود که کشور ساخته بشود. جهاد سازندگی از خود آدم باید‏‎ ‎‏شروع بشود.‏

آن قدر که این انسان؛ این حیوان دو پا، در عالم فتنه و فساد می کند هیچ موجود‏‎ ‎‏دیگری نمی کند. و آن قدری که این حیوان دو پا محتاج به تربیت است هیچ حیوانی‏‎ ‎‏محتاج نیست. تمام انبیا از اول تا حالا، تا خاتم، از آدم تا رسول اکرم برای یک مقصد‏‎ ‎‏آمدند، و آن مقصد این است که این حیوانات را انسان کنند. مقصد این است. تمام‏‎ ‎‏کتابهایی که از آسمان برای انبیا آمده است که بزرگترش قرآن کریم است، همین یک‏‎ ‎‏مقصد را دارد که این انسانهایی که در این ظلمات واقع شده اند، غرق شده اند در دنیا،‏‎ ‎‏همه توجه شان به خودشان است، هر چه می خواهند برای خودشان می خواهند، اصلاً‏‎ ‎‏پیششان مطرح نیست یک چیز دیگری غیر از خودشان، آنها می خواهند اینها را از این‏‎ ‎‏ظلمتها نجات بدهند؛ به عالم نور برسانند ظلمتهای زیاد؛ ظلمات، آیۀ شریفه این طرفش‏‎ ‎‏را ظلمات می فرماید «‏‏اَلله ُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِ»

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۳۷۹ - ۳۸۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع خانواده شهید مفتح (شهادت در مکتب تشیع)

اهم بیانات:

هیچ انسانی در این جا جاودان نیست. همه باید منتقل‏‎ ‎‏بشویم از این راه به مقصد. بهتر که با شهادت در راه اسلام و خدا، انسان منتقل بشود.‏‎ ‎‏جاویدان است نام آنهایی که در راه خدا انجام وظیفه می کنند، و در حال انجام وظیفه به‏‎ ‎‏شهادت می رسند، و آنها پیش خدای تبارک و تعالی مقام خاصی را دارند. شهدا هم مقام‏‎ ‎‏خاصی را دارند. و من امیدوارم که مرحوم آقای مفتح که من سوابق با ایشان دارم ملحق‏‎ ‎‏بشوند به آن شهدایی که در صدر اسلام بودند. و وظیفۀ ما هم ادامۀ همین راه است، تا‏‎ ‎‏بلکه بتوانیم ان شاءالله آنطوری که خواست خدای تبارک و تعالی است اسلام را در این‏‎ ‎‏جا و سایر مناطق پیاده کنیم.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۳۸۸ – ۳۹۲

***

جماران، ۱۳۵۹_ حکم به آقای مهدی کروبی جهت رسیدگی به امور سرپرستی فرزندان شهدا

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۲۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای محمد رضا مهدوی کنی به عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۴۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای احمد احمدی به عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۴۵

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع پرسنل گروه تحقیقات صنعتی و دفاعی (ره آورد انقلاب و جنگ)

اهم بیانات:

من امیدوارم که آقایان با دلگرمی و توجه به اینکه خدای تبارک و تعالی به آنها اجر‏‎ ‎‏خواهد داد، ‏‏[‏‏بدانند که‏‏]‏‏ این یک عبادت است، اینکه شما انجام می دهید یکی از عبادات‏‎ ‎‏بزرگی است که انجام می دهید و برای خدا باشد تا اینکه خدای تبارک و تعالی به شما در‏ ‏اینجا و در آنجا اجر عنایت کند، تحت عنایتش باشید. و این کار را که شما دارید انجام‏‎ ‎‏می دهید و ان شاءالله ، بعدها هم تکمیل خواهد شد، این کار در نامه های عمل شما ثبت‏‎ ‎‏می شود و در دنیا هم در همه جا ثبت خواهد شد. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۶۷ – ۱۷۱

***

جماران، ۱۳۶۳_ بیانات در جمع اعضای شورای عالی قضایی (لزوم استقلال قوه قضائیه)

اهم بیانات:

قوۀ قضاییه قوه ای است مستقل، و معنای استقلالش‏‎ ‎‏این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد، دیگر‏‎ ‎‏حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید. و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد‏‎ ‎‏و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است.‏

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۱۲۱

***

جماران، ۱۳۶۴_ پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (تبدیل دینار به پول رایج کشور در دیه)

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴۵۴

***

جماران، ۱۳۶۴_ سخنرانی در جمع فرماندهان ومسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش (وظیفه ارتش)

اهم بیانات:

‏‏مطمئن باشید که شما پایدارید، ارتش مطمئن باشد که پایدار است. ما وظیفه داریم که‏‎ ‎‏از ارتش پشتیبانی کنیم، وظیفۀ خدایی داریم و شما مطمئن باشید که ما از شما پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنیم. آن روزی که منافقین نقشه کشیده بودند که ارتش را کنار بزنند و هی انگ اینکه‏‎ ‎‏اینها چه بودند در آن وقت و چه بودند، من آن روز هم اعتقادم بود که ارتش را ما باید‏‎ ‎‏حفظش کنیم، حالا بیشتر شده این اعتقاد، برای اینکه آن وقت باز یک نزدیکی ای به آن‏‎ ‎‏زمان داشت و حالا از آن زمان گذشته و تحول پیدا شده. امروز من در چهره های شما‏‎ ‎‏چیزهایی می بینم که آن روز نمی شد ببینی. امروز وضع شما یک وضعی شده است که با‏‎ ‎‏آن روز فرق دارد. و شما با کمال اطمینان مشغول خدمت باشید. هیچ کس نمی تواند که به‏‎ ‎‏وضع شما و به قدرت شما یک تصرفی بکند، و نمی تواند که یک تضعیفی از شما بکند.‏‎ ‎‏ملت با شما هستند، همه با شما هستند. شما هم باید با ملت باشید و هستید الحمدلله .‏

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴۵۵ - ۴۶۰

***

جماران، ۱۳۶۵_ نامه به اعضای هیأت عفو زندانیان و تکذیب شایعه انحلال این هیأت

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۷۵

***

. انتهای پیام /*