پرتال امام خمینی(س): اسامی آثار راه یافته به مرحله نهایی دربخش نمایش های صحنه ای سومین جشنواره تئاتر روح الله اعلام شد. بر اساس گزارش دبیرخانه سومین جشنواره تئاتر روح الله، پس از بازبینی نمایش های صحنه ای راه یافته به جشنواره تئاتر روح الله تعداد هفت نمایش برای اجرای عمومی در سومین جشنواره تئاتر روح الله برگزیده شد. دبیرخانه سومین جشنواره تئاتر روح الله اسامی  آثارراه یافته به مرحله نهایی دربخش نمایش های صحنه ای سومین جشنواره تئاتر روح الله را به شرح ذیل اعلام نمود.

نمایش های منتخب

-تنگ های شکسته گارگردان علی جعفرگنجی

-پنجره ای رو به حقیقت کارگردان متین تدریس حسنی

-خورشید برای مهربانو کارگردان مجید جزایری

-من هزار ویک شب زنده ام  کارگردان مسعود نریمانی

-زیرموازی کارگردان رضا قلعه گری

-پنجره ای رو به حقیقت کارگردان محمد مسائلی

-بی توکابوس هایم تعبیرمی شوند کارگردان محمد رضا بدری

. انتهای پیام /*