قم؛ ۱۳۲۸_ نامه به آقای بروجردی (استفسار درباره تشکیل مجلس مؤسسان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۶

***

نجف اشرف؛ ۱۳۴۵_ نامه تشکر به آقای سید محمد تقی شهرستانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۷۳

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۱_ نامه به آقای سید احمد خمینی (تأکید بر توجه بیشتر به آقای پسندیده)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۲۶

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۲_ نامه به آقای سید احمد خمینی (تکذیب ارسال حواله)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۹۰

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۳_ نامه به آقای سید کمال فقیه ایمانی و دستور پرداخت وجه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۶

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۳_ نامه به آقای سید طاهر مرتضوی و ابراز همدردی در مصیبت وارده

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۷

***

قم؛ ۱۳۵۸_ پیام به سربازان و پاسداران (حفظ اتحاد و برادری)

فرزندان عزیز اسلام، سربازان و پاسداران فداکار اسلام ـ ایّدکم الله تعالی 

     در این سال نو از شما جوانان دلیر و غیوری که کابوس استعمار را به زانو در آوردید تقدیر می کنم. از شما رزمندگان عزیزی که نهال آزادی را در این مرز و بوم بارور کردید تشکر می کنم. موفقیت بیش از پیش شما را در راه رسیدن به پیروزی نهایی از خدای تعالی خواستارم.

     در این موقع حساس ـ که باقیماندۀ دشمنان شکست خوردۀ ما در کمین هستند ـ اتحاد و برادری خود را حفظ کنید و از راه تفرقه و اختلاف، مجال فعالیت مجدد را به دست دشمن ندهید. من از دعای خیر به شما عزیزان غافل نیستم.

روح الله الموسوی الخمینی 

 

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۴۰۷

***

. انتهای پیام /*