نامه
تکذیب ارسال حواله
نامه به آقای سید احمد خمینی (تکذیب ارسال حواله)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 ف‍روردی‍ن‌ ‭1352

زمان (قمری) : 17 ص‍ف‍ر 1393

شماره صفحه : 490

موضوع : تکذیب ارسال حواله

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خمینی، سید احمد

نامه به آقای سید احمد خمینی (تکذیب ارسال حواله)

نامه

زمان: 3 فروردین 1352 / 17 صفر 1393[1]

مکان:  نجف

موضوع: تکذیب ارسال حواله

مخاطب: خمینی، سید احمد

‏بسمه تعالی‏

‏     ان شاءالله تعالی موفق و مؤید باشید. چند روز پیش نوشتم به آقای آقا رضا‏‎[2]‎‎ ‎‏بگوییدمن حواله به شما نداده ام؛ اگر کسی حواله آورده مرقوم دارید کیست و چقدر‏‎ ‎‏است. خود شما هم مواظب باشید شبیه زمان سابق که جعل مهر و امضای مرجع وقت شد،‏‎ ‎‏تکرار نشود‏‎[3]‎‏. امر مهم است و شما به من جواب بدهید؛ پشت گوش ـ مثل همۀ امور ـ‏‎ ‎‏نیندازید. از سلامت خود و خانواده و حسن‏‎[4]‎‏ مرقوم دارید. به دخترها‏‎[5]‎‏ و خانم‏‎ ‎‏خودتان‏‎[6]‎‏ سلام برسانید. والسلام علیکم.‏

 

  • ـ تاریخ نامه در چاپ قبلی 17 صفر 1392 درج شده بود که بر اساس بررسیهای به عمل آمده تاریخ صحیح 17 صفر 1393  صحیح است.
  • ـ پدر آقا رضا لواسانی. (ظاهرا امام بخاطر مسائل امنیتی نام آقای لواسانی را نبرده اند).  
  • ـ آقای سید احمد خمینی در حاشیۀ مرقومۀ امام خمینی نوشته اند: «امام احتمال داده اند که حواله ای از سوی ایشان  برای آیت الله لواسانی به صورت جعل امضا و مهر برده اند و مقداری پول گرفته اند؛ ایشان فوری متذکر شده اند  که  مواظب جعل امضا و مهر باشید».
  • ـ نوۀ امام، آقای سید حسن خمینی فرزند آقای سید احمد خمینی.
  • ـ دختران امام خمینی.
  • ـ خانم فاطمۀ طباطبایی، همسر آقای سید احمد خمینی.