پرتال امام خمینی(س): یادداشت۶۰۱/  روز کارگر از روزهای رسمی جهانی به شمار می رود که منشأ آن دادخواهی و عدالت‌طلبی است. ازسال میلادی۱۸۸۶ روز جهانی کارگر وارد ادبیات اجتماعی، حقوقی و سیاسی جهان شد و امروزه این مناسبت در سطح گیتی گرامی داشته می‌شود و از حقوق کارگران دفاع می شود. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی و عرصه تولید کشور بوده و نقش اصلی را در عرصه رونق تولید بر عهده داشتند؛ کارگران در عرصه های مختلف انقلاب پیشگام بوده‌اند و زمان جنگ و بعد از آن حتی در مقابل تحریم های ظالمانه غرب، همیشه در مقابل دشمن ایستاده اند؛ در این میان توجه به کارگران به ‌عنوان سربازان اصلی این محور جهادی، همواره مورد تاکید امام خمینی(س) بوده و ایشان در سخنرانی‌ها و پیام‌های خود بر اشتغال و امنیت شغلی این قشر تاکید بسیار داشتند. این ارج گذاری به کارگران از سوی امام راحل برای آن بود که این قشر زمینه های اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری، بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب می‌شوند و در واقع تولید داخلی، ستون فقرات اقتصاد محسوب می‌شوند؛ سرمایه انسانی که بخش اصلی آن ‌را کارگران بخش‌های مختلف اقتصاد تشکیل می‌دهد چراکه سرمایه‌گذاری عمومی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی به شمار می رود که می‌تواند موجبات رشد هر اقتصادی را تضمین کند. در سایه همین ظرفیت‌هاست که تحقق اهداف اقتصاد میسر می شود؛ یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصادی، ارزش کل تولیدات و نرخ رشد سالیانه آن تولید است که بدست باکفایت کارگران مهیا می شود؛ آنچه که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی کارگران زحمتکش میسر گردید، افزایش تولید بوده و این مرزبانان اقتصادی علی رغم همه بی مهری هایی که در این سالها بر امنیت شغلی و بخصوص معیشت آنها وارد شده، چرخ تولید را در حرکت نگهداشتند تا به وصایای امام راحل جامه عمل بپوشند. در ادامه به مرور فرازهایی از سخنان گهربار امام خمینی(س) در باره شان و منزلت کارگر می پردازیم؛ باشد که این وصایا در باره شان و منزلت کارگران مورد توجه مسوولان کشور قرار گیرد:


موضع امام در باره انتخاب روز کارگر
اختصاص یک روز به کارگران شاید به لحاظ تشریفات و تعظیم باشد و الّا هر روز روز کارگری است و کارگران است بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است. اینکه ما یک روز اختصاص بدهیم به کارگر، مثل این است که یک روز را اختصاص بدهیم به نور، یک روز را اختصاص بدهیم به خورشید. هر روز نور هست و روز نور است، هر روزْ روز خورشید است؛ لکن شاید این برای یک تشریفات و تعظیمی باشد، از این جهت مضایقه نیست، لکن اگر واقع بینی باشد، کار و کارگر در تمام عوالم ما قبل طبیعت و عالم طبیعت و عوالم ما بعد الطبیعه، کار و کارگر همه جاست و تمام موجودات عالم، چه موجودات قبل از طبیعت باشد و چه موجودات طبیعی باشد و چه موجودات بعد از طبیعت، همه از کارگر پیدا شده است، و کارْ نظیر «وجود» است که در همه شئون عالم دخالت دارد.صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۱


کارگر مبدأ همه موجودات است
عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزای عالم موجود شده است از فعالیتهایی که بعضِ موجودات دارند. هیچ موجودی را شما نمی توانید سراغ کنید الّا اینکه کارگر و کار در او موجود است و خودش کار است. کارگرها هم کارند، از کار پیدا شده اند. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۱
ذرات موجودات در عالم- در عالم طبیعت- فعال هستند برای ایجاد همه موجوداتی که در این عالم است؛ حتی جمادات، حتی اشجار، همه زنده اند، همه کارگرند کار احاطه دارد بر همه عوالم. از اول با کار عالم موجود شده است و کارگر مبدأ همه موجودات است. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۱


مبدأ کارگری

حق تعالی مبدأ کارگری است و کارگر است، فعال است. موجودات عالم غیب [که ] با فعالیت غیبی تحقق پیدا کرده اند، کارگرند. موجودات عالم طبیعت- هر جا که شما ملاحظه کنید، هر قشری از اقشار را که ملاحظه کنید، چه موجوداتی که به نظر ما در پست ترین مراتب وجودند مثل معادن و زمینها ... همه جلوه کارند و همه کارگر. کارگرها اینها را درست کرده اند. کارگری بر همه موجودات احاطه دارد. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۱

مبدأ تحقق بهشت
عالم ما بعد الطبیعه- در جنت و نار- هم از کار و کارگری پیدا شده است. بهشت و دوزخ از کار انسان پیدا شده است. در کار انسان است که یا عمل صالح است یا کار خوب است که مبدأ تحقق بهشت است یا اعمال غیر صالح و فاسد است که مبدأ دوزخ است. نباید ما اختصاص بدهیم یک روزی را به کارگر به اعتبار اینکه این روز حظّ کارگر، همین روز است. بله، مانع ندارد که یک روزی را ما انتخاب کنیم برای کارگر که بفهمانیم به عالم که کار و کارگری است که همه چیز از اوست. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۱


خدای تعالی مبدأ کار است
کار مثلِ جلوه حق تعالی می ماند که در تمام موجودات سرایت کرده است. همه موجودات، کار در آنها هست و با کار درست شده اند. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۲


همه ذرات وجود کارگرند
همه ذرات وجود کارگرند حتی ذرات اتمی که در این عالم طبیعت هست، اینها کارگر هستند با هوشیاری. همه ذرات عالم فعالند و هوشیارند لکن ما گمان می کنیم که هوشیار نیستند: وَ انْ مِنْ شَی ءٍ إلّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمْ؛ همه مُسَبِّح حقند، همه کارگران حق هستند، همه مطیع حق تعالی هستند؛ و کار در همه جا هست و عالمْ سرتاسر «روز کارگر» است نه یک روزْ روز کارگری است... صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۲


سرتاسر عالَم کارگر است
سرتاسر عالم روز کارگر است، سرتاسر عالَم کارگر است و سرتاسر عالم کار است؛ یعنی ذرات وجودی که انسان را و دیگر حیوانات را- به ارادة اللَّه تعالی - موجود می کنند کارگرند و انسانْ کار است، اثر کار آنهاست. تمام این موجوداتی که در عالم ملاحظه می کنید اثر کار فعالانه جنود الهی است؛ جند اللَّه، همه کارگر هستند. خدای تبارک و تعالی مبدأ کار است. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۲


مدیران جامعه
کارگرهای ما اشخاصی هستند که مدیر جامعه انسانیت هستند. اداره امور مملکتها، اداره امور کشورها به دست اینهاست؛ به دست کشاورزان، به دست کارگران کارخانه ها و دهقانان و کشاورزان. = زمین که یک ستاره کوچک است، اداره امور این زمین به دست کارگران است و دست اینهاست که اداره می کند و زنده می کند این عالم را، زنده می کند کشور را. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۳


کشور مرهون وجود شماست
کارگران ما، چه طبقه دهقان و چه طبقه کارگران سایر کارخانه ها و سایر جاها، تمام اعمالی که، تمام چیزهایی که در کشور هست، برکاتی که در کشور هست مرهون وجود آنهاست و لهذا آنها بر همه مقدمند. لکن چیزهایی که به عهده آنهاست، مسئولیتهایی که به عهده آنهاست از همه مسئولیتها بالاتر است. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۳


کشور با شما رشد می کند
اگر کشوری رو به رشد برود، با دست شما کارگران عزیز رو به رشد می رود و اگر کشوری رو به انحطاط برود، باز هم با شماست که رو به انحطاط می رود؛ با کار نکردن یا کم کار کردن یا علاقه به کار نداشتن است که رو به انحطاط می رود. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۴


کشور متعلق به شماست
کشور امروز از[آنِ]شماست، از کارگران است، کشور مال شماست. کشور، دیگر اجانب در آن دخالت ندارند، ... شما مسئولیت او را مستقیم دارید. اگر در این مسئولیت کوشش نکنید، اگر در این امری که به عهده شماست کوشش نکنید و آن دَیْنی که بر کشور خودتان، بر اسلام دارید ادا نکنید شما مسئول هستید. و چنانچه کوشش کنید و چرخهای مملکت را به راه بیندازید، شما پیش خدای تبارک و تعالی بسیار ارجمند هستید. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۴


کارگران باید بار اقتصاد را به منزل برسانند
شما باید این مملکت را اداره بکنید، شما هستید که می توانید این بار را به منزل برسانید، شما هستید که در کارخانه ها می توانید چرخ کارخانه ها را به جنبش درآورید و به راه بیندازید و مملکت را نجات بدهید... شما برادران کارگر ما هستید؛ در کارخانه ها بگذارید چرخ کارخانه ها به راه بیفتد تا اینکه این مملکت آباد بشود برای همه، برای شما... شمایید که می توانید مملکت را اداره کنید و می توانید این آشفتگیها را از بین ببرید. صحیفه امام؛ ج ۷، ص۱۷۵


سودمندترین گروه در جامعه
کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. صحیفه امام؛ ج۱۲، ص۲۶۴


حیات ملت، مرهون کارگر است
حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است. کار خلاصه نمی شود به جنبش مخصوص و کارگر خلاصه نمی شود به گروهی خاص؛ و به این انگیزه، روز کارگر روز همه ملت است نه بخش خاصی از آن. صحیفه امام؛ ج۱۲، ص۲۶۴


روز دفن دشمن
روز کارگر روز دفن سلطه ابرقدرتهاست که با کار با واژه اعم، استقلال در همه ابعادش به مستضعفین جهان برمی گردد و ابرقدرتهای آدمخوار و عالمخوار خلع سلاح می شوند... صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۲۶۵


ستون فقرات کشور
دو قشر از ملت ستون فقرات کشور و انقلاب اند: یک قشر، قشر کارگر که با مجاهدات پیگیر خود، قبل از انقلاب با اعتصابات دامنه دار خود انقلاب را به پیروزی رساندند و بعد از انقلاب هم آنها هستند که با کوشش خود و جهاد خود در راه اسلام این انقلاب را به پیش می برند. صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۲۶


اساس استقلال کشور
...و قشر دوم کشاورزانند. کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند و اگر این دو قشر بطور دلخواه ان شاء اللَّه، عمل کنند، گرفتاریهای کشور ما ان شاء اللَّه، رفع می شود. صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۲۸ 


وظیفه ملی
بزرگداشت روز کارگر، این ستون فقرات استقلال کشور و این اسطوره سرنوشت ساز و رهایی بخش از وابستگیها و پیوستگیها، وظیفه ای است ملی و اسلامی و همگانی. صحیفه امام، ج ۱۴، ص: ۳۲۶


مبارک باد این روز بر کارگران
من این روز مبارک کارگر را بر شما و همه کارگرانی که در طول تاریخ رفته اند و خواهند آمد، تبریک عرض می کنم. مبارک باد بر شما قشر عزیزِ عامل ارزشهای بزرگ انسانی! و مبارک باد بر شما و بر همه ملت ما این روز مبارک! صحیفه امام، ج ۱۶، ص: ۲۳۲


زبانم قاصر است!
نمی دانم که راجع به کار و کارگر از چه بعدی با شما سخن بگویم. همه ابعادش [را] که در ذهن من است یا بیشترش در ذهن من است، نمی توانم در یک جلسه محدود عرض کنم. ناچارم که بعض از ابعادش را در اینجا خدمت شما عزیزان عرض کنم و مطالبی را که عرض می کنم، شما به وجدان خودتان عرضه کنید و اگر پذیرفتید، من متشکر می شوم. و من می خواهم که با وجدان پاک خودتان ارزیابی کنید و بدانید که شما چه وضعی در کشورتان دارید و کارگران چه وضعی در کشورهای دیگر دارند. صحیفه امام، ج ۱۶، ص: ۲۳۲


همگان قدر کارگران را بدانند
پیغمبر اسلام، که اولین فرد انسانهاست و بزرگترین انسان کامل است، نسبت به کارگر آن طور تواضع بکند و کف دست او را که علامت کار است، ببوسد! این نکته دارد که کف دست را بوسیده، نه پشت دست را؛ کف دست آثار کار درش هست، می خواهد ارزش کار را به عالمیان اعلام کند، به مسلمین اعلام کند که ارزش کار این است که آنجایی که کارگر کار کرده است، در اثر کار یک نشانه ای پیدا کرده است؛ من آنجا را می بوسم که ملتهای اسلامی و بشر ارزش این کارگر را بداند... صحیفه امام، ج ۱۶، ص: ۲۳۲


امام علی(ع) هم کارگر بود
دوم شخص اسلام، علی بن ابی طالب- سلام اللَّه علیه- است. ایشان خودش یک. کارگر بوده؛ یعنی، قنات حفر می کرده، می رفته است قنات می کنده است آب بیرون می آورده، لکن برای خودش نه، بعد از آنکه بیرون می آمده، وقف می کرده برای مستمندان، برای آنها. یک نفر کارگر بوده است که برای اعاشه خودش هم کار می کرده... صحیفه امام، ج ۱۶، ص: ۲۳۲
این، دو نفر شخص اول اسلام که کارشان باید سرمشق باشد برای همه ما، شما... این احترامی که کارگر در اسلام به واسطه عمل این دو بزرگمرد تحقق پیدا کرده و این ارزشی که به شما داده است که خودش هم در عرض شما آمده است صحیفه امام، ج ۱۶، ص: ۲۳۲


قطره عرق بمانند قطره خونی
روایات فرموده اند که قطره عرقی که از بدن کارگر می آید مثل قطره خونی است که از شهدای در راه خدا بیاید... عرق شما هم، که در کارخانه ها می ریزد، همان ارزش را دارد؛ برای اینکه، شما هم برای احیای یک کشور، برای وابسته نبودن یک کشور به خارج، برای استقلال کشور اسلامی زحمت می کشید، آنها هم برای دفاع از یک کشور اسلامی، دفاع از اسلام زحمت می کشند. آنها کارگرند مثل شما و شما مجاهدید مثل آنها و این یک نعمت بزرگی است... صحیفه امام، ج ۱۶، ص: ۲۳۲


ارزش کارگر در دین اسلام
اسلام برای کارگر ارزش قائل است، برای کارگر و کار ارج قائل است و ارزش قائل است و احترام قائل است؛ یعنی، همان طوری که یک شخص عالم، یک شخص مجاهد را توصیف می کند، شخص کارگر، زارع؛ هر کارگری را [توصیف می کند؛] می گوید...صحیفه امام، ج ۱۶، ص: ۲۳۲

. انتهای پیام /*