قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (تشکیل هیأت هایی برای رسیدگی به جرایم روحانی نمایان)

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروهها نیست و همه در مقابل‏‎ ‎‏قانون برابر هستند، و باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف‏‎ ‎‏وارد کرده اند به مجازات برسند، لکن، به طوری که اطلاع می دهند، عده ای مخالف‏‎ ‎‏اسلام و روحانیت درصدد هستند که با اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند، و راه را برای‏‎ ‎‏ستمگران باز کنند. لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه شود:‏

۱ـ نظر به اینکه روحانیون از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستانها به وسیلۀ‏‎ ‎‏علمای اعلام درجه اول، هیأتهایی مرکب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از‏‎ ‎‏معتمدین محل تشکیل، و مأموریت رسیدگی به پرونده های اشخاصِ به صورت روحانی‏‎ ‎‏یا اهل منبر را به آنان بدهند؛ و پس از ثبوت جرم ـ شرعاً ـ تحت نظر دادگاه انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی به مجازات برسند.‏

۲ـ هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت‏‎ ‎‏کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محلْ موظف است او را تعقیب و مجازات‏‎ ‎‏کند.تذکرات فوق برای کوتاه کردن دست عمال اجانب است از حریم محترم روحانیت،‏‎ ‎‏که می خواهند با نیات فاسد خود و با تز «اسلام منهای روحانیت»، روحانیت اسلام را که‏‎ ‎‏معارض منافع اربابان هستند بکوبند. ملت باید توجه به اینطور فکر استعماری و حیلۀ‏‎ ‎‏مغرضانۀ غربی داشته باشد؛ و ملت شریف موظف است این اقشار خائن را در صفوف‏‎ ‎‏خود راه ندهد. و در صورت تعرض به علما و روحانیون آنان را به دادگاه معرفی کند.‏‎ ‎‏والسلام علی من اتبع الهدی.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۶۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و رؤسای دانشگاه ها (همراهی حوزه و دانشگاه)

اهم بیانات:

‏‏روحانیون با دانشگاهی یک مسیر دارند؛ و مسئولیت این‏‎ ‎‏دو طایفه از همۀ طوایف دیگر بیشتر است چنانچه شغلشان شریفتر است برای اینکه با‏‎ ‎‏شغل دانشگاهی و روحانی اگر چنانچه به شرایط عمل بشود، انسان درست می شود. این‏‎ ‎‏است که این شغل، شغل انبیا بوده است. تمام انبیا برای آدم درست کردن آمدند؛ و قرآن‏‎ ‎‏کتاب آدم سازی است.

بزرگترین تحولی که باید بشود در فرهنگ باید بشود؛ برای اینکه بزرگترین‏‎ ‎‏مؤسسه ای است که ملت را یا به تباهی می کشد، یا به اوج عظمت و قدرت می کشد.‏‎ ‎‏برنامه های فرهنگی تحول لازم دارد، فرهنگ باید متحول بشود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۶۷ - ۴۷۴

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و دادگستری (پاکسازی دادگستری و سازمان ها)

اهم بیانات:

آن چیزی که از شما پاسدارها و سایر رفقای خودتان و همۀ پاسدارهای ایران، من‏‎ ‎‏توقع دارم این است که آن جهات لطیف اسلامی را حفظ کنید. انسان اگر آن جهت‏‎ ‎‏روحانیت اسلام را، آن جهت معنویت اسلام را حفظ بکند، یک آدم می شود صد تا؛‏‎ ‎‏یک آدم می شود هزار تا.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۷۵ - ۴۸۱

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان (توطئه برای ایجاد تفرقه بین اقشار جامعه)

اهم بیانات:

من تنبه به شما می دهم که اینها مشغولند که شما را از هم جدا کنند. شما الآن یک نهال‏‎ ‎‏کوچکی هستید که تازه، این ارتباطتان تازه رس است. باز شروع شده است الآن، نرسیده‏‎ ‎‏به جایی، و شما همه در هدف آنها واقع هستید که نگذارند، نگذارند در دانشگاه یک کار‏‎ ‎‏مثبتی انجام بگیرد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۲۸ - ۳۴۱

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به ملت ایران (تجلیل از رزمندگان اسلام و تبریک فتح خرمشهر)

اهم پیام:

سپاس بی حد ‏‎ ‎‏بر خداوند قادر که کشور اسلامی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد عنایت و‏‎ ‎‏حمایت خویش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود. اینجانب با یقین به آنکه ‏‏مَا‏‎ ‎‏النَّصْرُ إلاّ مِنْ عِندِالله ِ‏‎از فرزندان اسلام و قوای سلحشور مسلح، که دست قدرت حق از‏‎ ‎‏آستین آنان بیرون آمد و کشور بقیة الله الاعظم ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ را از چنگ گرگان‏‎ ‎‏آدمخوار که آلتهایی در دست ابرقدرتان خصوصاً امریکای جهانخوارند بیرون آورد و‏‎ ‎‏ندای «الله اکبر» را در خرمشهر عزیز طنین انداز کرد و پرچم پرافتخار «لااله الا الله » را بر‏‎ ‎‏فراز آن شهرِ خرّم ـ که با دست پلید خیانتکاران قرن به خون کشیده شده و «خونین‏‎ ‎‏شهر»‏‎ نام گرفت ـ ‏‏[‏‏بیافراشت‏‏]‏‏ تشکر می کنم. و آنان فوق تشکر امثال من هستند. آنان به‏‎ ‎‏یقین مورد تقدیر ناجی بشریت و برپا کنندۀ عدل الهی در سراسر گیتی ـ روحی لتراب‏‎ ‎‏مقدمه الفداء ـ می باشند. آنان به آرم ‏‏مارَمَیْتَ إذْرَمَیْتَ وَ لکِنَ الله رَمی‏‎ مفتخرند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۵۷ - ۲۵۹

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم احراز صلاحیت افراد پیشنهادی برای شورای عالی قضایی به آقای منتظری

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۵۱

***

جماران، ۱۳۶۶_ حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۶۳

***

. انتهای پیام /*