قم، ۱۳۴۲_ بیانات در حضور سه تن از اهالی لرستان (افشای توطئه های رژیم شاه)

‏اهم بیانات:

تمام‏‎ ‎‏اینها تقصیر شاه مملکت است که نمی تواند مملکت داری کند. حق هم دارد نتواند‏‎ ‎‏مملکت داری کند؛ چون سلطنتش غصبی است؛ و هر چیز غصبی زود از بین خواهد‏‎ ‎‏رفت. حالا ما کاری به این موضوع نداریم؛ سلطنت هم مال خودش! ما می گوییم: چرا‏‎ ‎‏کارهایی را که برخلاف دین است انجام می دهد؟ شاه می خواهد مثل پدرش بی دینی را ‏رواج دهد. چقدر ما نصیحت کردیم که این کارها نتیجۀ خوبی ندارد؛ کسی گوش نداد.‏‎ ‎‏اکنون که به گفتۀ ما گوش نمی دهند، ما هم باید به یاری خدا مخالفین دین را سرنگون‏‎ ‎‏کنیم؛ حالا هر مقامی می خواهد باشد؛ خواه شاه مملکت، خواه دولت.

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۳۱ - ۲۳۲

***

قم، ۱۳۴۳_ نامه تشکر به آقای سجاد حجج میانه ای (حمایت مردم از قیام ۱۵ خرداد)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۲۹

***

نجف اشرف، ۱۳۴۹_ نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی (توصیه به معالجه بیماری)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۷۰

***

نجف اشرف، ۱۳۵۵_ نامه به آقای حسن ثقفی و تشکر از ارسال کتاب

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۴۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی (خیانت رضاخان ـ توطئه امریکا)

اهم بیانات:

این عشایر ایران یکی از بهترین خزائن ملت است؛ رضاشاه، به امر اجانب مأمور شد‏‎ ‎‏عشایر را در هر جا که هست سرکوبی کند. برای اینکه اجانب مطالعاتی که کرده بودند‏‎ ‎‏یکی از چیزهایی که ممکن بود جلوی اجانب را بگیرد و نگذارد که اینها در ایران رخنه‏‎ ‎‏بکنند، عشایر بود. آنها با هر احتمالی یک سدی درست می کردند که جلوی آن محتمل‏‎ ‎‏را بگیرند.

ینها فکر نمی کنند که در دنیا یک معنویاتی هم موجود است. چیز دیگری هم ما‏‎ ‎‏داریم، غیر از عمارت و غیر از اتومبیل و غیر از این مسائل. غیر از این قدرت حیوانی یک‏‎ ‎‏چیزهای دیگری هم در عالم مطرح است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۵۳ – ۳۶۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پاسداران مسجد الرضای تهران (وظایف دوران انقلاب)

اهم بیانات:

همان طوری که ملت با عمل خودش، و با‏‎ ‎‏توجه خودش به اسلام، و قیام و نهضت خودش، و با عدم خوف از تانکها و مسلسلها و‏‎ ‎‏نظامیها و قدرتهای شیطانی حرکت کرد، نهضت کرد، ریخت به خیابانها و هجوم کرد، و‏‎ ‎‏شکست داد طرف را ـ البته با یاری خدای تبارک و تعالی ـ این حرکت و این نهضت باید‏‎ ‎‏محفوظ بماند؛ یعنی عملاً ماها ـ که همه مان پاسداران انقلاب اسلامی هستیم و همه‏‎ ‎‏خدمتگزار به اسلام هستیم ـ همچو نباشد که همیشه بگوییم و عمل نباشد؛ باید دنبال‏‎ ‎‏گفتار عمل بشود. چنانچه اگر هزار گفتار بود و عمل نبود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۶۴ - ۳۷۱

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع فرماندهان کمیته ها (حفظ حیثیت اسلام و انقلاب)

اهم بیانات:

شما قصدهای خودتان را برای خدا خالص کنید. برای خدای تبارک و تعالی عمل‏‎ ‎‏کنید، این عبادت است، خالص باشید در این عبادت. این نهضت تمامش عبادت بود، این‏‎ ‎‏انقلاب تمامش عبادت است و شما خالص باشید در این عبادت. خداوند همراه شماست.‏‎

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۰۷ - ۳۱۲

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اهالی جماران و شمیرانات (مقابله با گروهک های وابسته)

اهم بیانات:

مهم این است که از آمال شخصی، گرفتاریهای‏‎ ‎‏شخصی، خواستهای شخصی دست برداریم. به خواستهای اسلام و به خواستهای‏‎ ‎‏بلندپایۀ قرآن کریم، دنبال خواستهای بزرگ خدای تبارک و تعالی باشیم، و اطاعت اوامر‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی را بکنیم، که ما را دعوت به اتحاد، دعوت به اجتماع فرموده است

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۱۳ - ۳۱۵

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم انتصاب آقای عسگر اولادی به عنوان نماینده امام در بنیاد ۱۵ خرداد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۵۵

***

جماران، ۱۳۶۵_ پیام تشکر به رئیس و نخست وزیر دولت امارات (تبریک حلول ماه مبارک رمضان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۴ - ۴۵

***

. انتهای پیام /*