‏قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز (اسلامی شدن دانشگاه ها)

اهم بیانات:

دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، شقاوت یک ملت است. از دانشگاه‏‎ ‎‏باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود. دانشگاه خوب یک ملت را سعادتمند می کند.‏‎ ‎‏و دانشگاه غیر اسلامی، دانشگاه بد، یک ملت را به عقب می زند. در رژیم سابق، شاید‏‎ ‎‏از همۀ جنایتها، جنایت اینکه دانشگاه را به طور صحیح نگذاشتند عمل بکند شاید‏‎ ‎‏از همۀ جنایات بالاتر باشد.

شما دانشگاهیها کوشش کنید که انسان درست کنید. اگر انسان درست کردید،‏‎ ‎‏مملکت خودتان را نجات می دهید. اگر انسان متعهد درست کردید، انسان امین، انسان‏‎ ‎‏معتقد به یک عالم دیگر، انسان معتقد به خدا، مؤمن به خدا، اگر این انسان در‏‎ ‎‏دانشگاههای شما و ما تربیت شد، مملکتتان را نجات می دهد. بنابراین، کار، کار بسیار‏‎ ‎‏شریف، و مسئولیت، مسئولیت بسیار زیاد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۶۱ - ۶۹

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان (رسالت پاسداران و تجلیل از فداکاری ها)

اهم پیام:

‏شما عزیزان که از بدو انقلاب از متن جامعۀ اسلامی جوشیدید و در جهاد حق علیه‏‎ ‎‏باطل و رژیم شاهنشاهی کوشیدید و اکنون در جهاد اسلامی مقابل کفر صدامیان یعنی‏‎ ‎‏امریکای خونخوار همدوش با برادران ارتشی و سایر قوای مسلح از بسیج گرفته تا عشایر‏‎ ‎‏برومند در رزم و جهاد مقدس جانبازی می کنید و افتخارات بزرگ برای ملت و اسلام‏‎ ‎‏می آفرینید، باید بدانید که خدا پشتیبان لشکریان خویش است و همیشه در نهایت حق‏‎ ‎‏پیروز است.‏

ما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانی با‏‎ ‎‏سرافرازی بایستند و بار مسئولیت استقلال واقعی را در تمامی ابعادش به دوش کشند و با‏‎ ‎‏افتخار پیام رهایی مستضعفین را در جهان سر دهند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۰۶ - ۴۰۹

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان زنجان (مقاومت در مقابل توطئه ها)

اهم بیانات:

ما باید فکر کنیم که پیغمبر چه کرده است.‏‎ ‎‏برای چی این کارها را می کرده است، یک بشر است، اما می بیند وظیفه دارد؛ یعنی،‏‎ ‎‏بشری است که خدا برای او وظیفه تعیین کرده است. این اسلام را فرستاده است و به او امر‏‎ ‎‏کرده است که باید استقامت کنی: ‏‏فَاسْتَقِمْ کَما اُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَک

مقاومت یکی از اموری است که دنبال هر انقلابی باید باشد، و دنبال این ‏‏انقلاب باید از همه جا بیشتر باشد؛ یعنی، مقاومت در مقابل همۀ گرفتاریهایی که از همه‏‎ ‎‏طرف برای ما دارند پیش می آورند

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۹۸ - ۳۰۵

***

جماران، ۱۳۶۲_ پیام به امام جمعه تبریز و اهالی آذربایجان (تسلیت ارتحال آقای انگجی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۸۵

***

جماران، ۱۳۶۴_ نامه به آقای منتظری (بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای عالی قضایی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۷۴

***

. انتهای پیام /*