اگر ما ملت، که الآن مدّعی هستیم که رژیم ما اسلام است، حکومت حکومت عدل‏‎ ‎‏است، و امثال ذلک، و به دنیا هم اعلام کردیم و دنیا هم شناخته مملکت ما را به اسم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، ممالک دیگر شناختند اکثراً و الآن ما را یک رژیم اسلامی می دانند،‏‎ ‎‏اگر چنانچه ما محتوای این رژیممان اسلامی نباشد و کارهایی که می کنیم منطبق نباشد با‏‎ ‎‏قوانین اسلام، سر یک قضایای جزئیه ای با هم معارضه بکنیم، سر یک قضایای جزئیه ای‏‎ ‎‏با هم دشمنی بکنیم، سر یک قضایای جزئیه ای با هم معارضه بکنیم، که همۀ اینها مخالف‏‎ ‎‏با قواعد اسلام است، اگر یک همچو چیزی بشود و دنیا بگوید که اسلام هم همین است،‏‎ ‎‏همین رژیم است، دیگر همه سر‏‏[‏‏وته‏‏]‏‏ یک کرباس هستید. قضیه این نیست که ما در یک‏‎ ‎‏جنگی شکست خوردیم.‏

سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ از یزید شکست خورد، همه را کشتند؛ لکن همچو‏‎ ‎‏شکستی به رژیم معاویه داد که تا ابد دفنشان کرد. ما اگر کشته می شدیم در این نهضت،‏‎ ‎‏شاید ما هم دفن می کردیم رژیم را. اما حالا که ما پیروز شدیم و رسیدیم به این مرتبه، اگر‏‎ ‎‏اختلافات بین خودمان حالا شروع بشود، اگر نزاعهای شخصی بین خودمان حالا شروع‏‎ ‎‏بشود، اگر سر یک کارهایی جزئی با هم اختلاف بکنیم، اگر دادگاهی رأی برخلاف‏‎ ‎‏اسلام بدهد، اگر کمیته ای برخلاف موازین اسلامی عمل بکند، این دیگر پای این‏‎ ‎‏حساب نمی شود که در رژیم طاغوتی دارد این کارها می شود. در رژیم اسلامی دارد این‏‎ ‎‏کار می شود؛ در حکومت اسلامی دارد این کار می شود؛ این پای اسلام حساب می شود.‏‎ ‎‏دشمنهای ما این را پای اسلام حساب می کنند. یکدفعه می بینیم که در همۀ روزنامه های‏‎ ‎‏خارج صریحاً نوشتند به اینکه اینها همان است فرقی ندارد. اینجا هم که جرأت نمی کنند‏ ‏به طور صریح بنویسند، به طور کنایه می نویسند.


صحیفه امام، ج۸، ص:۴۸۸

. انتهای پیام /*