نجف اشرف، ۱۳۵۵_  نامه به آقای عبد الله اسلامی و توضیح درباره وجوه شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۵۷

***قم، ۱۳۵۸_  اجازه نامه به چند تن از آقایان جهت صرف وجوه شرعیه مناطق افغانستان در محل

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۴۹

***قم، ۱۳۵۸_  بیانات در جمع مقامات سفارت پاکستان (مشکل دوَل اسلامی)

اهم بیانات:

یکی از موجبات ‏‏[‏‏ضعف‏‏]‏‏ دول اسلامی این است که تفاهم بین دولتها و ملت نیست.‏‎ ‎‏دولت خود را از مردم جدا کرده و مردم هم به دولت بدبین شده اند؛ و در نتیجه اگر‏‎ ‎‏دولتی مشکل اقتصادی داشته باشد، ملت در حل آن هیچ گونه همکاری نمی نماید. اگر‏‎ ‎‏دولتها با ملت خود به درستی رفتار کنند، برای هیچ یک از آنها مشکلی به وجود‏‎ ‎‏نمی آید.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۵۰ - ۲۵۱

***


جماران، ۱۳۶۶_  پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام (برائت از مشرکان)

اهم پیام:

خطاب به مصلحت اندیشان و‏‎ ‎‏سازشکاران و متأسفان برای شهادت جوانان و از دست رفتن مالها و جانها و خسارتهای‏‎ ‎‏دیگر وارد شده و جالب آنکه بعد از حبّ خدای تعالی و رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله‏‎ ‎‏ـ در بین تمام احکام الهی، جهاد فی سبیل الله را ذکر فرموده و تنبه داده که جهاد فی سبیل‏‎ ‎‏الله در رأس تمام احکام است که آن حافظ اصول است و تذکر داده که در صورت قعود از‏‎ ‎‏جهاد، منتظر عواقب آن باشید.

آیا برای علمای کشورهای اسلامی ننگ آور نیست که با داشتن قرآن کریم و احکام‏‎ ‎‏نورانی اسلام و سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و ائمۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ‏‎ ‎‏احکام و مقررات کفر در ممالک اسلامی تحت نفوذ آنان پیاده شود و تصمیمات دیکته‏‎ ‎‏شدۀ صاحبان زر و زور و تزویر و مخالفان واقعی اسلام اجرا گردد و سیاستگذاران‏‎ ‎‏کرملین یا واشنگتن دستورالعمل برای ممالک اسلامی صادر کنند؟

ملتهای مسلمان باید به فکر نجات فلسطین باشند و مراتب انزجار و تنفر خویش را از‏‎ ‎‏سازشکاری و مصالحۀ رهبران ننگین و خودفروخته ای که به نام فلسطین، آرمان مردم‏‎ ‎‏سرزمینهای غصب شده و مسلمانان این خطه را به تباهی کشیده اند به دنیا اعلام و‏‎ ‎‏نگذارند این خائنان بر سر میز مذاکره ها و رفت وآمدها، حیثیت و اعتبار و شرافت ملت‏‎ ‎‏قهرمان فلسطین ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ خدشه دار کنند، که این انقلابی نماهای کم شخصیت و خودفروخته‏‎ ‎‏به اسم آزادی قدس به امریکا و اسرائیل متوسل شده اند.

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۳۱۱ - ۳۴۷

***جماران، ۱۳۶۷_  تقدیرنامه به فرماندهان و خلبانان نیروی هوایی و هوانیروز

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۱۰۵

***

 

. انتهای پیام /*