جناب باقر العلوم، علیه السلام، فرماید به أبو خالد کابلی در حدیث شریف کافی: «هم (أی الأئمّة) و الله نور الله الّذی أنزل، و هم و الله نور فی السّموات و الأرض

به خدا سوگند همان نور خدایند که فرو فرستاده است و ایشان به خدا سوگند نور خدا در آسمان ها و زمین اند.

شرح چهل حدیث ص ۶۳۵

. انتهای پیام /*