اگر بخواهید به یک مملکت مستقل، آزاد، یک کشوری که خودش‏‎ ‎‏روی پای خودش بایستد و کارهای خودش را اداره کند، بخواهید به یک همچو کشوری‏‎ ‎‏برسید و پیروز بشوید و تا آخر پیروزی را ادامه بدهید، باید این رمز پیروزی را حفظ‏‎ ‎‏کنید؛ رمز پیروزی توجه به خدا بود.

صحیفه امام، ج۷، ص:۵۵ 

. انتهای پیام /*