قم؛ ۱۳۵۸_ پیام به آقایان محی الدین انواری و فضل الله محلاتی (وظایف سرپرستان حجاج)

اهم پیام:

یکی از مهمات فلسفۀ حج، ایجاد تفاهم و تحکیم برادری بین مسلمین است و بر دانشمندان و معممین لازم است مسائل اساسی سیاسی و اجتماعی خود را با دیگر برادران در میان گذارند.

در این سال که به واسطۀ انقلاب اسلامی به برادران و خواهران ما صدمات و ضررهای بسیار از حکومت طاغوتی رسیده است و بسیاری از معلولین از حوادث انقلاب احتیاج مبرم به کمک دارند، مقتضی است کسانی که می خواهند حج استحبابی به جا آورند، هزینۀ آن را صرف در احتیاج برادران و خواهران خود کنند، که ثواب آن نزد خداوند تعالی بسیار برحج استحبابی ترجیح دارد. و نیز کسانی که به عنوان سوغات مصارف ناروا می نمایند یا تشریفات و مهمانیهای خارج از رویه در وقت برگشت از حج می نمایند، مقتضی است این نحو هزینه ها را صرف احتیاج برادران و خواهران علیل و مستمند خود نمایند که خداوند تعالی به آنان اجر و برکت عنایت فرماید. 

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۶۱ - ۶۳

***

قم؛ ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع نمایندگان انجمن اسلامی دانشگاه ها (رسالت انجمن اسلامی)

اهم بیانات:

از دانشگاهها باید انسانها درست بشوند و بعد هم مقدَّرات مملکت ما به دست همینهاست که از دانشگاهها بیرون می آیند و چنانچه می دانید چون مقدَّرات مملکت دست جوانهایی است که بعد از [آنکه از] دانشگاه که بیرون آمدند دیگر مشغول فعالیت می شوند و مملکت دست اینهاست.

این خارجی ها آنقدری که از انسان می ترسند از چیز دیگر نمی ترسند. همۀ عالَم دست آنهاست، اما اگر چهار تا انسان در یک جایی پیدا بشود، زندگی آنها را تباه می کند. و لهذا کوشش می کنند که در این مملکتهایی که می خواهند از آن استفاده کنند انسان در آن پیدا نشود. کوشش می کردند که ـ از زمان رضا خان که من همۀ آن را یادم هست ـ کوشش می کردند که در مجلس شورای ملی، انسان نباشد در سرتاسر اداره و نمی دانم، وزارتخانه ها و اینها، یک انسان مُهَذَّبی که اسلامی باشد و کار از او بیاید نباشد و لهذا تقریباً همۀ مجلسها اینطوری بوده، تقریباً نه، تحقیقاً. بودند بعضی از افراد صحیح و همانها اسباب زحمت شدند. الآن هم همان مسائل هست؛ یعنی آنها باز هم چشم طمعشان به اینجاهاست، آن ذخایری که ممالک شرق دارد، ایران دارد، نمی گذارد آنها راحت باشند، خصوصاً که ایران وضعیت جغرافیائی اش هم یک وضعیت حساسی است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۶۴ - ۷۳ 

***

قم؛ ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان عضو انجمن اسلامی (تدریجی بودن اصلاحات)

اهم بیانات:

کدام نیرویی می توانست بدون اینکه ساز و برگ داشته باشد، بدون اینکه یک نظام داشته باشد، بر همۀ آنهایی که همۀ ساز و برگها را داشتند و همۀ نظامها را داشتند و به همه جور مُسلَّح بودند و ورزیده، شما خانمها نه نظام رفته بودید و نه ساز و برگ نظامی داشتید، برادرهای ما هم همین طور، آنها هم نداشتند؛ این قدرت چه قدرتی بود که همۀ آنها را شکست؟ این یک قدرت ایمانی بود، اسلامی بود؛ یک قدرت الهی بود ـ این قدرت الهی بود که غلبه کرد بر جنود شیطان.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۷۴ - ۷۷ 

***

جماران؛ ۱۳۶۱_ پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله الحرام (بیان مصائب مسلمین)

اهم پیام:

 مصیبت عظیم آن است که امریکا که قریب نیم قرن بر مسلمانان جهان بخصوص منطقه، هر چه خواسته است ستم کرده و مخازن آنان را غارت نموده است، دولتها نه تنها از ترس امریکا نمی توانند اظهار مظلومیت مظلومان را حتی در کشورهای خودشان بشنوند، بلکه چنانچه دیدیم با ملت غارتزدۀ ایران که با نهضت اسلامی خود می خواهد فریاد مظلومانه سر دهد و به ملتهای مظلوم جهان داد خود را برساند، چه ها کرده و در مخالفت با ایران حتی از امریکا و اسرائیل گوی سبقت را ربودند، و برای تقرب به ستمکاران، با تمام قوای تبلیغاتی و تسلیحاتی به متجاوز به ایران کمک نمودند. به جای آنکه به ملت و دولت برادر خود دست اخوت و وحدت دهند، به امریکا و اسرائیل دست عبودیت و ذلت دادند و به توطئه علیه ملت ایران برخاستند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۵۱۰ - ۵۱۷

***

جماران؛ ۱۳۶۲_ پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک عید سعید قربان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱۳۳

***

جماران؛ ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (اجرای احکام خدا)

اهم بیانات:

امیدوارم موفق باشید تا برای آزادی و استقلال عراق کوشش کنید، و تلاش نمایید که عراق از سلطۀ جباران آزاد گردد. باید همانگونه که حضرت موسی در مقابل فرعون قیام کرد و نظرش این بود که حق را مستقر کند و به هیچ وجه در نظرش نبود تا خودش حکومت کند، شما هم در قلب تان این معنا باشد که مجلس را الهی کنید، زیرا اگر اختلاف در مجلس تان پیدا شود همه از بین می روید، و اگر با هم بودید همۀ پیروز می شوید. چون شما برای خدا می خواهید این ظلم را ریشه کن کنید، ان شاءالله موفق می شوید و این توفیق زمانی حاصل می شود که بین خود آقایان نگرانی نباشد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱۳۴ - ۱۳۷

***

جماران؛ ۱۳۶۳_ نامه به هیأت مؤسس جامعة الزهراء قم (تعیین تکلیف مدارس بانوان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۷۵

***

. انتهای پیام /*