باید بدانند که مقصود دوَل بزرگ استعمار از ایجاد اسرائیل، تنها اشغال فلسطین‏‎ ‎‏نیست؛ بلکه اگر به آنان فرصت داده شود، تمام کشورهای عربی ـ العیاذبالله ـ به سرنوشت‏‎ ‎‏فلسطین دچار خواهند شد.

صحیفه امام، ج ۲، ص:۴۵۹


. انتهای پیام /*