هجرت یک‏‎ ‎‏معنای بزرگی است. و از همۀ هجرتها ‏‏[‏‏مهمتر‏‏]‏‏ هجرت از خودبینی و راه افتادن از این‏‎ ‎‏اَنانیت نفس و هجرت از خود به خداست. هجرت رسول اکرم، از مکه به مدینه برای این‏‎ ‎‏بود که به بشر راه هجرت را، این هجرت از خود به خدا را نشان بدهد. تعلیمات انبیا برای‏‎ ‎‏همین هجرت است که ما از ظلمات، از تاریکیها، از خودخواهیها، از نفسانیتها، هجرت‏‎ ‎‏کنیم به سوی خدا و پشت کنیم به خودمان و به آمال شیطانی خودمان؛ و رو کنیم به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی: ‏وَ مَن یَخرُج مِن بَیتِهِ مُهَاجِراً إلَی الله و رَسوُلِهِ ثُمَّ یُدرِکهُ المَوتُ فَقَد وَقَعَ أَجرُهُ عَلَی الله

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۵۹

. انتهای پیام /*