شما می بینید که الآن مرکز فساد امریکا را جوان ها رفته اند گرفته اند، و امریکایی هایی هم که‏‎ ‎‏در آنجا بوده گرفتند، و آن لانۀ فساد را به دست آوردند و امریکا هم هیچ غلطی‏‎ ‎‏نمی تواند بکند، و جوان ها هم مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

صحیفه امام، ج ۱۰، ص:۵۱۶

. انتهای پیام /*