پرتال امام خمینی(س): حضرت امام در بهمن سال ۵۹ در باره احتراز نظامیان از ورود به خطوط سیاسی مطلبی ارزشمند فرمودند؛ امام در این سخنرانی که در حضور افسران نیروی هوایی ایراد شد، ضمن تاکید بر ارزش تحمل سختی ها و احتراز نیروهای نظامی از ورود در گرایش های سیاسی،بی ‏اعتنایی به تبلیغات سوء اشاره مهمی به آشکار شدن ارزش ها در روز سختی‏ ها دارند و می فرمایند: ارزشهای انسانی در اوقات عادی معلوم نمی‏شود؛ در اوقاتی که آرام است یک کشور و به طور عادی زندگی را می ‏گذرانند، ارزش اشخاص و ارزش گروهها معلوم نمی‏شود. امام خمینی همچنین به توجه صوری قدرتها به سازمانهای بین المللی اشاره می کنند و می فرمایند که دولتهای استعماری برای بقای خود این سازمانها را ایجاد کرده و بر اساس منافع خود با این سازمانها رفتار می کنند و هر کجا که به ضرر آنها باشد قوانین این سازمانها را زیر پا می گذارند. سخنان امام را در این باره بخوانید: 

... در رأس برنامه ‏های اسلامی؛ هدایت است که شما را هدایت کند به راهی که هم دنیای شما تعمیر بشود و معمور باشد، و هم آخرت شما. در هیچ رژیمی و در هیچ دولتی آن طوری که در دولت اسلام و در رژیم اسلامی پایبند اخلاق و پایبند ارزشهای انسانی است، نخواهد بود. ادعاها زیاد است، هرجا بروید سران کشورها، در هر جا بروید، خصوصاً کشورهای ابرقدرت، ادعاهایشان زیاد است. ادعای اینکه ما خلق را می‏خواهیم و مصالح خلق و توده‏ ها را می‏خواهیم و مصالح کارگران را. این ادعا زیاد است، و از قدیم هم زیاد بوده. ادعای اینکه ما به حقوق بشر احترام قائل می‏شویم و ما نسبت به حقوق بشر وفادار هستیم. این ادعاها زیاد است. پیشتر هم بوده، حالا هم هست.

لکن شما باید به اعمال این مدعیان نگاه کنید، نه به گفتار آنها. گفتارشان شیرین است، اعمالشان از زهر تلختر است. همانهایی که مدعی حقوق بشر هستند و همانهایی که مدعی این هستند که باید به قراردادهای بین المللی وفادار بود اولین اشخاصی هستند و اولین دولتهایی هستند که نه به حقوق بشر اعتنا دارند، و نه به این سازمانهایی که به دست‏ خودشان به وجود آوردند. آنهایی که ادعا می‏کنند که ما انقلاب کردیم برای خلق ها و برای مردم مستضعف، وقتی اعمال آنها را شما نگاه کنید، اولین اشخاصی هستند که به ضد بشر هستند و به ضد ملت خودشان هستند. تمام تبلیغات برای به دست آوردن قدرت است. تبلیغات شرق و تبلیغات غرب تمامش آلوده به آن هواهای نفسانی است که انسان هرگز سیر نمی‏شود از آن هواها. با الفاظ خوب، با گفتار خیلی شیرین، مردم را اغفال می‏کنند. [از] خود مردم استفاده می‏کنند و مردم را به قیادت خودشان [به اسارت‏] در می‏آورند و از مردم استفاده قدرت برای خودشان می‏کنند. همانهایی که ادعای توده‏ای بودن و برای توده بودن را می‏کنند بعد از اینکه انقلابشان پیروز شد، میلیونها نفر از این توده‏های مردم را و از این مستضعفین را به زندان انداختند و به هلاکت رسانده ‏اند. و همانهایی که ادعای حقوق بشر را می‏کنند در طول حکومت خودشان بشر را به هلاکت رسانده‏ان د، و تمام مستضعفین دنیا را از حقوق اولیه بشر محروم کردند. ه به تبلیغات غربی گوش بکنید، و نه به تبلیغات شرقی، و نه به تبلیغات گروههای سیاسی که می‏خواهند ملت را و شما را به یک راهی ببرند که آن راه راه اسلام نیست‏...صحیفه امام، ج‏۱۴، ص: ۶۶

. انتهای پیام /*