کتاب «سبک شناسی نامه های سیاسی امام خمینی(س)» شد. به گزارش پرتال امام خمینی(س)، علی عزیزی نویسنده این کتاب ۱۶۱ صفحه ای بوده و معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی زیر نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ناشر آن است و چاپ آن نیز بر عهده مؤسسه چاپ و نشر عروج بوده و در ۵۰۰ نسخه چاپ اول را منتشر کرده است.

فصل اول این کتاب کلیات و مفاهیم را توضیح داده و ضمن ارائه تعریف لغوی و اصطلاحی نامه، چند نوع ارسال نامه از جمله پرنده های نامه بر، تلگراف، تلگرام، فکس و نامه های الکترونیکی مطرح شده است.

اما از فصل دوم این کتاب، بحث در خصوص نامه های سیاسی امام خمینی(س) آغاز می شود و با عنوان «ساختار نامه های سیاسی امام خمینی(س)» ابتدا نامه های امام را به چند دسته «نامه های رسمی و غیررسمی»، «نامه ها بر اساس مخاطب» و «نامه ها بر اساس سطح محرمانه بودن» تقسیم بندی می کند و بعد ساختار نامه های حضرت امام را ذکر می کند که چگونه از سرلوحه تا پایان نامه از یک ساختار مشخص برخوردار بوده است.

فصل سوم کتاب نیز «تحلیل سبک نحوی نامه های سیاسی امام خمینی(س)» نام گرفته و ویژگی هایی همچون «استفاده از اصطلاحات و عبارات عربی»، «ویژگی های محاوره ای نثر»، «نظم و ترتیب اجزاء جمله» و «جا به جایی اجزای جمله» از بخش های مطرح شده در این فصل است. مثلا در صفحه ۶۹ این کتاب ذیل عنوان «لحن حوزوی و اصطلاحات طلبگی» بخشی از یک نامه امام آمده که فرموده اند:«جنابان حجتی الاسلام آقای یزدی و آقای محمدی گیلانی، زحمت کشیده و به جهات شرعیه آنچه مرقوم شده رسیدگی نمایید. در صورت تطبیق به موازین شرعیه به کمیته امداد و برای فقرا تسلیم شود».

فصل چهارم و پایانی این کتاب نیز «تحلیل سبک واژگانی نامه های سیاسی امام خمینی(س)» است و در آن «تبارشناسی واژگان»، «فعل ها در نامه های سیاسی امام خمینی(س)»، «عموم و خصوص بودن اسم ها» و چند موضوع دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

در نتیجه گیری این کتاب نیز آمده است:«امام در نامه های سیاسی خود مسائل گوناگون دیپلماتیک و سیاسی را مطرح نموده ولی در عین حال نگارش و بیانی ساده دارد. سبک نامه ها، به سبک خراسانی شباهت زیادی داشته و در تقسیم بندی سبک های سه گانه مرسل، مصنوع و مسجّع، نثر مرسل محسوب می شود. امام در مکاتبات سیاسی، خود را متعهد به رعایت صناعات ادبی نکرده است. سادگی نثر و مرسل بودن نگارش ایشان، بیشتر از نثر مشروطه تأثیر پذیرفته است. ایشان به همان شکل گفتاری به نگارش پرداخته اند. ترتیب جملات در پاره ای موارد به هم ریخته و جا به جایی اتفاق افتاده است.»

آدرس فروشگاه های انتشارات عروج جهت خرید حضوری

مرکزی: خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران بین ۱۲ فروردین و فخر رازی، پاساژ ظروفچی پلاک ۱۲۹۶

تلفن: ۶۶۴۹۳۰۸۱

شماره ۱: خیابان انقلاب، زیر پل حافظ، جنب فروشگاه برک

تلفن: ۶۶۷۰۶۸۳۳

. انتهای پیام /*