شما توجه داشته باشید که به اسلام خدمت کنید و به کشور خودتان خدمت کنید. شما‏‎ ‎‏وکیل مردمی هستید که همه اسلام را می خواهند، و همه کشور خودشان را می خواهند. و‏‎ ‎‏شما باید برای این ملت خدمت بکنید، به آن چیزی که شما را وکیل کرده است خدمت‏‎ ‎‏بکنید. اگر انحراف پیدا کنید برخلاف ملت، خیانت کرده اید به وکالتی که دارید.

صحیفه امام ج  ۱۲، ص ۳۵۱

. انتهای پیام /*