‏نجف اشرف، ۱۳۵۳_ نامه به آقای محمد کیایی نژاد (دستوراتی پیرامون وجوه شرعیه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۶۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران دربارۀ توطئۀ تعرض به مردم به اتهام ساواکی بودن

اهم بیانات:

مطالبی از ایران می رسد که از توطئه ای خطرناک حکایت می کند. گفته می شود‏‎ ‎‏اعلامیه هایی بدون امضا در تهران و شهرستانها منتشر می شود و اشخاص بسیاری را به‏‎ ‎‏اسم ساواکی و یا عمال شاه تهدید به قتل می کنند و خانه هایی را با همین بهانه ها سوزانده‏‎ ‎‏و به زن و فرزندان آنان اهانت نموده و آزار داده اند...

مردم مسلمان ایران، در مبارزات بحق خود، از این روشهای غیرانسانی استفاده‏‎ ‎‏نمی کنند؛ و موظف شرعی هستند که به اعلامیه های مشتمل بر قتل و غارت و اعلامیه های‏‎ ‎‏بی امضا به هیچ وجه ترتیب اثر ندهند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۰۲ - ۴۰۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون «بی.بی.سی» درباره آینده ایران و نحوه بازگشت به ایران

اهم بیانات:

‏‏ما سالهای طولانی است که گرفتار این چیزها هستیم که دولت انگلیس به حکومت جائر‏‎ ‎‏ما همراهی می کند. از اول دولت انگلیس پدر این شاه را بر ما تحمیل کرد، و بعد هم که او‏‎ ‎‏خیانت به آنها کرد او را اخراج کردند. متفقین ـ که یکی شان انگلستان بود ـ محمدرضاشاه‏‎ ‎‏را بر ما تحمیل کردند و تحمیلات دولت انگلستان و ظلمهایی که به ملتهای ضعیف ـ که‏‎ ‎‏یکی از آنها ملت ماست ـ کرده اند، سابقۀ زیادی دارد و اینکه حالا هم به فرستادن سلاح‏‎ ‎‏و پشتیبانی از شاه ادامه می دهد، می خواهد سلطنت او ادامه پیدا کند

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۰۴ - ۴۰۶

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه «لوتاکونتینوا» درباره ویژگی های حکومت اسلامی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۰۷ – ۴۱۱

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون اسپانیا درباره ایران پس از خروج شاه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۱۲

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه «لوتاکونتینوا» درباره ویژگی های حکومت اسلامی

اهم بیانات:

‏‏ما کمیته ای را مأمور خواهیم کرد که به منظور تشکیل یک مجلس به مشورتهای لازم‏‎ ‎‏اقدام کند. ملت یک بار ارادۀ خود را به داشتن یک حکومت اسلامی اعلام کرده است،‏‎ ‎‏ولی اگر از نظر حقوقی رفراندمی هم لازم باشد، ما مخالف آن نخواهیم بود. این کمیته از‏‎ ‎‏افراد مؤمن تشکیل می شود و ممکن است علما هم به صورت عضو کامل و یا عضو ناظر‏‎ ‎‏در آن شرکت کنند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۱۳ – ۴۱۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان پالایشگاه تهران وجهاد سازندگی بابل (تقدیراز تعاون ملت)

‏اهم بیانات:

من نمی دانم از کجا شروع کنم. تسلیت به ملت ایران برای فجایعی که در طول این‏‎ ‎‏مدت دیدند، و شهدایی که دادند، یا بر فجایعی که در ۱۵ خرداد به بار آمد، یا فجایعی که‏‎ ‎‏۱۷ دی ، ۱۹ دی. ما تمام ایام سالمان، در این دو سال اخیر، ایامی بوده است که مصیبت‏‎ ‎‏برای ملت بوده است، لکن توأم با سرفرازی شهادت در راه اسلام. خون دادن در راه‏‎ ‎‏استقلال؛ ما هم سرفرازیم در عالم، برای اینکه قیام کردیم بر ضد طاغوت. و ملت ما، تمام‏‎ ‎‏قشرها، بانوان،آقایان، تمام قشرهای ملت، قیام کرد و بر همۀ قوای شیاطین غلبه کرد.‏‎ ‎‏مبارک باد بر شما این شهادتها و این فداکاریها و این مصیبتها.

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۸۴ - ۸۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اهالی ارومیه و قشرهای مختلف مردم (اهداف دشمنان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۸۶ – ۹۲

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم موافقت با استعفای آقای یوسف صانعی از شورای نگهبان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۲۶

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع قضات شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور (اهمیت امر قضا)

اهم بیانات:

قضیۀ قضاوت و ـ عرض می کنم ـ اینها حق اشخاص دانشمندی است که قضاوت‏‎ ‎‏اسلامی را بدانند، عدالت داشته باشند، تقوا داشته باشند، بفهمند که با چه مطلبی سر و کار‏‎ ‎‏دارند؛ به چه کار بزرگی دارند مشغول می شوند. یک لغزش، یک کشور را گاهی وقتها‏‎ ‎‏شاید از بین ببرد، یا یک خانواده را تا آخر ضعیف کند و از بین ببرد. و از آن طرف هم‏‎ ‎‏یک کار خوب یک کشور را روشن می کند. خدمت در قضا خدمت بزرگی است.‏‎

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۲۷ - ۲۳۳

***

. انتهای پیام /*