مصاحبه
غیر قانونی بودن دولت بختیار، سیاست خارجی جمهوری اسلامی
مصاحبه با روزنامه «لوموند» درباره غیر قانونی بودن دولت بختیار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 10 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 413

موضوع : غیر قانونی بودن دولت بختیار، سیاست خارجی جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار فرانسوی روزنامۀ لوموند

مصاحبه با روزنامه «لوموند» درباره غیر قانونی بودن دولت بختیار

مصاحبه

‏زمان: 19 دی 1357 / 10 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: غیرقانونی بودن دولت بختیار، سیاست خارجی جمهوری اسلامی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار فرانسوی روزنامۀ لوموند‏

سؤال: ‏[‏‏شما اعلام کرده اید که دولت بختیار غیرقانونی است؛ چرا؟‏‏]‏

جواب: ‏به دو دلیل: یکی اینکه این دولت از طرف رژیم شاه تعیین شده است. این رژیم قبل از‏‎ ‎‏تظاهرات تاسوعا و عاشورا، خود غیرقانونی بود و تظاهرات مزبور که در واقع نوعی‏‎ ‎‏رفراندم بودند، غیرقانونی بودن رژیم را تعیین کردند. دلیل دیگر این است که نه مجلس‏‎ ‎‏شورا و نه مجلس سنا هیچ پایگاه ملی ندارند و نمایندگان این دو مجلس را که دولت از‏‎ ‎‏آنها رأی اعتماد می خواهد، ملت انتخاب نکرده است.‏

ــ     ‏[‏‏در صورتی که بختیار شکست بخورد، شما وقوع یک کودتای نظامی که شاه را کنار بگذارد و روی‏‎ ‎‏واحدهای برگزیدۀ ارتش نظیر کماندوهای نیروی هوایی و ژاندارمری تکیه داشته باشد، ممکن‏‎ ‎‏می دانید؟‏‏]‏

ــ     ‏وقوع چنین کودتایی ممکن است. در این حال این آخرین سنگی خواهد بود که رژیم به‏‎ ‎‏سوی ملت می افکند. و ملت مصمم است با استقرار یک حکومت اسلامی به مبارزه ادامه‏‎ ‎‏دهد و هر نوع رژیم دیگری با مخالفت ملت روبه رو خواهد شد.‏

ــ     ‏[‏‏اگر شما پیروز شوید، از نظر بنیادهای اساسی چه در نظر دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏ما کمیته ای را مأمور خواهیم کرد که به منظور تشکیل یک مجلس به مشورتهای لازم‏‎ ‎‏اقدام کند. ملت یک بار ارادۀ خود را به داشتن یک حکومت اسلامی اعلام کرده است،‏‎ ‎‏ولی اگر از نظر حقوقی رفراندمی هم لازم باشد، ما مخالف آن نخواهیم بود. این کمیته از‏‎ ‎‏افراد مؤمن تشکیل می شود و ممکن است علما هم به صورت عضو کامل و یا عضو ناظر‏‎ ‎‏در آن شرکت کنند.‏


ــ     ‏[‏‏شما به عنوان رهبر غیرقابل انکارِ مخالفان تجلی یافته اید. شما گفته اید که نمی خواهید زمام امور را‏‎ ‎‏به دست گیرید. بنابراین یک حکومت اسلامی را به چه صورت در نظر گرفته اید؟‏‏]‏

ــ     ‏ما نامزدی برای ریاست جمهوری معرفی خواهیم کرد که باید به وسیلۀ ملت انتخاب‏‎ ‎‏شود. وقتی او انتخاب شد از او پشتیبانی و حمایت خواهیم کرد. قوانین حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏قوانین اسلام خواهد بود. من شخصاً رئیس جمهوری نخواهم شد و هیچ پست دولتی هم‏‎ ‎‏نخواهم پذیرفت. من مانند گذشته به هدایت ملت اکتفا خواهم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏بسیاری از مردم در ایران و بخصوص در بین روشنفکران با وجود اعتقاد، به فرایض مذهبی عمل‏‎ ‎‏نمی کنند و یا اصولاً به مذهب عقیده ای ندارند. روش حکومت اسلامی در برابر آنها چه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏ما سعی می کنیم به این افراد راه سلامت و نجات را نشان دهیم. اگر نخواهند این راه را‏‎ ‎‏بپیمایند، در زندگی یومیۀ خود آزاد خواهند بود مگر اینکه بخواهند توطئه های‏‎ ‎‏زیانبخشی علیه ملت و کشور تدارک بینند.‏

ــ     ‏[‏‏شما اخیراً گفتید که اگر امریکا سیاست تسلط جویی خود را در برابر ایران تغییر دهد، شما حاضر‏‎ ‎‏خواهید بود در روابط خود با امریکا تجدیدنظر کنید. منظور شما از این مطلب چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر امریکا به نحو صحیح رفتار کند و در امور داخلی ما مداخله نکند و مشاوران خود را‏‎ ‎‏که در امور کشور ما دخالت دارند فرا خواند، ما نیز آنها را احترام خواهیم گذاشت.‏

ــ     ‏[‏‏آیا فکر می کنید که امریکایی ها با توجه به اهمیت موضوع و عواقبی که جنبش ملت ایران در‏‎ ‎‏کشورهای عرب و مسلمان منطقه می تواند داشته باشد، به آسانی از ایران دست خواهند کشید؟‏‏]‏

ــ     ‏البته امریکا می خواهد که همۀ کشورها را زیر نفوذ خود داشته باشد. ولی ما چنین‏‎ ‎‏تصوری را نمی توانیم بپذیریم و ملت از آن خسته شده است. ملتهای دیگر نیز با پیروی از‏‎ ‎‏ملت ما خود را از دست اندازی استثمار رهایی خواهند داد.‏

ــ     ‏[‏‏نفت، مسئلۀ دشوار و پردردسری است. در این زمینه چه سیاستی مورد نظر شماست؟‏‏]‏

ــ     ‏ما نفت را به هر کس که از ما بخرد می فروشیم مشروط بر اینکه به قیمت عادلانه و بر‏‎ ‎‏مبنای تراضی طرفین باشد. ارزهایی را که از این راه به دست خواهیم آورد به مصرف‏‎ ‎‏آبادی و عمران مملکت خواهد رسید.‏


ــ     ‏[‏‏آیا به اسرائیل و افریقای جنوبی نفت خواهید فروخت؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر، برای اینکه این کشورها همان طور که قبلاً هم گفته ام راهی برخلاف حق و عدالت‏‎ ‎‏در پیش گرفته اند.‏

ــ     ‏[‏‏از چند روز پیش مسکو نسبت به ایران تغییر لحن داده و از جنبش ملی حمایت می کند. نسبت به این‏‎ ‎‏تحول چه فکر می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏تبلیغات روزنامه های شوروی مداخله در امور داخلی محسوب نمی شود. و در واقع تمام‏‎ ‎‏روزنامه های جهان باید از ما علیه رژیم شاه حمایت کنند. اتحاد شوروی در ردیف‏‎ ‎‏کشورهایی است که وضع ملت ایران را درک کرده و رفتار خود را بر همین اساس بنا نهاده‏‎ ‎‏است. ما با شوروی مانند همۀ کشورهای دیگر، مادام که نخواهند در امور داخلی ما‏‎ ‎‏مداخله کنند، روابط دوستی خواهیم داشت. باید به روابط حُسن تفاهم و دوستی بر پایۀ‏‎ ‎‏احترام متقابل استوار بود.‏

‎ ‎