گفتگو
گفتگو با سه تن از شخصیت های امریکایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 6 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 27 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 532

زبان اثر : فارسی

مناسبت : دیدار شخصیت های سیاسی امریکا با امام خمینی

مصاحبه کننده : رمزی کلارک (دادستان کل اسبق امریکا)، ریچارد فالک (استاد دانشگاه پرینستون امریکا)، دان لویی (نمایندۀ

گفتگو با سه تن از شخصیت های امریکایی

گفتگو

‏زمان: 6 بهمن 1357 / 27 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏مناسبت: دیدار شخصیتهای سیاسی امریکا با امام خمینی‏

‏مصاحبه کننده: رمزی کلارک (دادستان کل اسبق امریکا)، ریچارد فالک (استاد دانشگاه پرینستون‏‎ ‎‏امریکا)، دان لویی (نمایندۀ سازمانهای مذهبی امریکا)  ‏

‏ [‏‏رمزی کلارک، دادستان کل اسبق امریکا و ریچارد فالک، استاد دانشگاه پرینستون در ایالت‏‎ ‎‏نیوجرسی و رئیس بخش مطالعات خارجی آن، همچنین دان لوئی نمایندۀ سازمانهای مذهبی امریکا‏‎ ‎‏در اوایل ژانویه 1979 برای بررسی وضع ایران از نزدیک، به تهران سفر کردند.هر سه نفر، از رهبران‏‎ ‎‏جنبش مخالف با جنگ ویتنام و شرکت فعال امریکا در جنگ بودند. اینان پس از بازدید از تهران، در‏‎ ‎‏راه بازگشت در پاریس توقف کردند و روز 26 ژانویه 1979 با امام خمینی دیدار و مذاکره نمودند.‏‎ ‎‏گفتنی است که دیدار این سه تن امریکایی با امام، مصادف بود با زمانی که سید جلال الدین تهرانی،‏‎ ‎‏رئیس شورای نیابت سلطنت، به پاریس آمده و استعفای خود را تسلیم امام کرده بود. متن زیر مشروح‏‎ ‎‏مذاکرات کلارک و فالک با امام خمینی می باشد که به وسیلۀ دکتر ابراهیم یزدی ترجمه شده است.‏‏]‏

سؤال:‏] ‏‏فالک: انقلاب ایران قابل پیش بینی نبوده است. طی قرنها سیاست و مبارزات سیاسی و مذهب، به‏‎ ‎‏طور زیبایی، با هم مخلوط شده اند. آیا به نظر آیت الله این امر چگونه در سیاست خارجی ایران با سایر‏‎ ‎‏کشورهای جهان منعکس می شود؟ نقش مقاوم شیعه در برابر ظلم، امید بزرگی را در دلها زنده کرده‏‎ ‎‏است؛ اما می خواهیم بدانیم وقتی شیعه به قدرت برسد چگونه عمل خواهد کرد؟‏‏]‏

جواب:‏ تشیع همان طور که مظهر مقاومت بوده است در تمام اعصار، از صدر اسلام، تشیع‏‎ ‎‏مظهر مقاومت و دفاع از حق بوده است اما هرگز اهل ظلم و ستم نبوده است. حکومتهایی‏‎ ‎‏که بر اساس مذهب تشیع پیش آمده و ثبت شده در تاریخ، همان طور که ظلم را تحمل‏‎ ‎‏نمی کرده اند، تحمیل ظلم را هم نمی کنند. اگر حکومتی با قانون اسلام پیش بیاید و مذهب‏‎ ‎‏تشیع آن را پیش ببرد، بنا برآن است که همین رویه را پیش ببرد. هیچ انسانی را بر اساس‏

‏مسلک مذهبی تحت فشار و سلب آزادی قرار ندهد. تمامی انسانها در مذهب تشیع‏‎ ‎‏آزادند، مستقل هستند. و بر حسْب تشیع، با تمامی ملتها و دولتهایی که با حکومت تشیع‏‎ ‎‏خوش رفتاری و احترام متقابل کنند، اگر مذهب تشیع بر جایی غلبه کند، آنگونه عمل‏‎ ‎‏می کند که حکومتهای آنها هرگز چنین رفتاری ندارند. از آن عدالت غافلند. تاریخ نشان‏‎ ‎‏می دهد که وقتی اسلام جایی را فتح کرده است مردم آنچنان به اسلام رو کرده اند و به‏‎ ‎‏دولتهای قبلی خود پشت کرده اند؛ نظیر ایران که با آغوش باز به اسلام و تشیع روی‏‎ ‎‏آوردند. احکام اسلام روی عدالت است. زندگی حکام با پایین ترین افراد، یک طور‏‎ ‎‏بوده است. رئیس مذهب ما‏‎[1]‎‏ که حکومتش وسیع بود ـ چندین مقابل ایران، حجاز و‏‎ ‎‏مصر و ایران و همۀ آنها تحت سیطرۀ او بود ـ زندگی اش از همۀ افراد ملت پایینتر بود.‏‎ ‎‏عدالت را بالاتر از هر کس که تصور شود اجرا می کرد. در محکمه اگر ادعایی علیه او بود‏‎ ‎‏حاضر می شد، در محکمه می نشست. حکم خلاف ‏‏[‏‏قاضی‏‏]‏‏ را قبول می کرد. تشیع در‏‎ ‎‏عین مقاومت، عادل است؛ و عدالت یعنی «نه ظلم بکن و نه زیر بار ظلم برو». برنامۀ تشیع‏‎ ‎‏را امام ما در این دو کلمه خلاصه کرد: نه تحمل ظلم بکن و نه ظالم باش. برنامۀ کلی تشیع‏‎ ‎‏و اسلام همین است ... همین است. تشیع از قرآن است.‏

ــ     ‏[‏‏در مشاهدات ما دربارۀ جنبش حاضر در ایران، امری که نگران آن هستیم، درجۀ تحمل در برابر غیر‏‎ ‎‏مذهبیهای چپی در ایران تحت دولت اسلامی است. ما متوجه شدیم که در ایران در بین دانشجویان و‏‎ ‎‏سایرین، که زندگی آنها در اسلام و جمهوری اسلامی مشکل است، ترس و نگرانی وجود دارد. چه‏‎ ‎‏اطمینانهایی نسبت به این نگرانیها وجود دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏اصل گرایش اینها به مکتبهای انحرافی به علت عدم اطلاع از اسلام است. خیال می کنند‏‎ ‎‏اسلام طرفدار ... هیأت حاکمه، سرمایه داران، کارخانه داران است! اگر اینها مطلع باشند که‏‎ ‎‏اسلام یک وضع تعدیلی دارد و همه چیز را بر اساس عدالت حل می کند، از نظر آزادی‏‎ ‎‏عقاید بنابر آن است ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ اشخاص منحرف همیشه حرفهای خود را می زده اند، اگر آنها‏

‏از اصل اسلام خبردار شده باشند این حرفها را نمی زنند. اینها اگر به همۀ مسائل آشنا‏‎ ‎‏شوند اختلافات از بین می رود. در عین حال، ما از اظهار عقیده جلوگیری نکرده و‏‎ ‎‏نمی کنیم. لکن از کارهایی که منحرفین گاهی می کنند، می خواهند شلوغ کاری کنند. الآن‏‎ ‎‏نهضتی در ایران برپاست که برای قطع ظلم است تا رژیم فاسد را از بین ببرند. در این بین‏‎ ‎‏عدۀ معدودی به خرابکاری مشغولند، تبلیغ سوء می کنند و نظر دارند که این رژیم را‏‎ ‎‏حفظ کنند یا رژیم اسلامی پیش نیاید یا انحراف دارند و توجه به مسائل ندارند و یا، با‏‎ ‎‏توجه به مسائل، اغراض فاسد دارند. ما آزادی به همۀ مسالک و عقاید می دهیم لکن اگر‏‎ ‎‏بخواهند شورش کنند و مسیر ملت را تغییر دهند، دست ظالم را نگه دارند، مجاز نخواهند‏‎ ‎‏بود. هر ملتی حق دارد منافع ملی و مذهب خود را حفظ کند از تعدیات آنها. اگر تعدی‏‎ ‎‏نکنند ما تعدی نمی کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏سؤالی دربارۀ امپریالیسم فرهنگی؛ اسلام توجه  و تکیۀ زیادی روی ارزشهای فرهنگی و اساسی داده‏‎ ‎‏است. در این پنجاه ـ شصت سال حکومت پهلوی امپریالیسم فرهنگی شدید بوده است که منجر به، به‏‎ ‎‏هم خوردن ارزشهای اسلامی ـ ایرانی شده است و جای آن را ارزشهای غربی گرفته است. آیا آیت الله ‏‎ ‎‏چه قدمهایی برای ترمیم این خرابیهای اجتماعی و فرهنگی برخواهند داشت؟‏‏]‏

ــ     ‏همین مسائل موجب مخالفت ما با شاه شد. شما یک جنبه را در نظر می گیرید اما‏‎ ‎‏جنبه های زیادی دارد. در این پنجاه سال تنها فرهنگ ما را به عقب نبرده، سالهای‏‎ ‎‏طولانی مردم را به عقب بردند؛ اقتصاد ما را به عقب بردند. ایران یک کشور فقیری شده‏‎ ‎‏است. ایران مخازن زیادی دارد اما این مخازن غارت شده است. نفت رفته است و پایگاه‏‎ ‎‏برای امریکا درست شده است. نیروهای انسانی ما را به عقب راندند. به طوری که اگر‏‎ ‎‏بخواهیم اصلاح کنیم برنامۀ طولانی لازم دارد. ارتش ما را فاسد تربیت کردند، یعنی‏‎ ‎‏رؤسای ارتش در طبقات بالا. آنها به تبع افکار فاسد پدر و پسر، افکار فاسد دارند. ارتش‏‎ ‎‏ما را انگل تربیت کرده اند. ‏‏[‏‏اصلاحات‏‏]‏‏ محتاج به یک برنامه های طولانی است لکن ما از‏‎ ‎‏باب اینکه تمامی ملت ما بپا خواسته است و یک مطلب را می خواهد: «آزادی، استقلال،‏‎ ‎‏حکومت اسلامی». امید آن را داریم که با کمک همۀ اقشار که اظهار همکاری می کنند‏

‏این فرهنگ را از حالت انگلی و استعماری درآوریم و به یک فرهنگ استقلالی بدل‏‎ ‎‏سازیم، و به کمک همۀ اقشار اصلاح کنیم. و مخازنمان را نگذاریم هدر برود و عاقلانه‏‎ ‎‏بفروشیم و عاقلانه صرف ملت، چه فرهنگ چه سایر جاهای مورد نیاز بکنیم. در این‏‎ ‎‏پنجاه سال چه بلاهایی بر سر ما آوردند! ما مواجه با یک مملکت آشفته هستیم که از همۀ‏‎ ‎‏جهات درهم ریخته است. با کمک افراد ملت که اتفاقاً تمامی اقشار هم با ما موافقند، قیام‏‎ ‎‏کنیم و ما سالهای طولانی البته این آشفتگیها را ترمیم کنیم. یک فرهنگ مستقل اسلامی،‏‎ ‎‏یک ارتش مستقل، یک اقتصاد سالم، یک زراعت که بکلی از بین رفته است، نیاز به‏‎ ‎‏سالها کار دارد تا برگردد به اول. مصیبتهای زیادی داریم، و بیشتر آنها از این ابرقدرتها، از‏‎ ‎‏دست آنهاست. ان شاءالله خودمان را از قید آنها آزاد خواهیم کرد تا به استقلال در تمام‏‎ ‎‏اقشار برسیم.‏

ــ     ‏[‏‏خیلی متشکرم. سه امید و آرزو داریم:‏

‏اول) انتقال قدرت به دولت جدید؛ سریع و با آرامش و بدون شلوغی انجام گیرد.‏

‏دوم) وعده های عدالت برای همۀ مردم تحقق یابد.‏

‏سوم) مردم ایران و مردم امریکا به هم عشق بورزند، تفاهم کنند، احترام بگذارند. و ما می خواهیم به هر‏‎ ‎‏شکلی که ممکن است به شما کمک کنیم که این سه امید و آرزو تحقق یابند‏‏]‏‏.‏

ــ     ‏ما هم امیدواریم. آرزوی اول که کلیدش در دست اجانب است به واسطۀ فهم آنها، که‏‎ ‎‏دست از فشار و تهدید گذشته، دست از تحریکات و تهدیدات بردارند و اگر به ما مهلت‏‎ ‎‏بدهند خواهید دید که ملت ایران تحت اسلام و با آرامش و بدون تشنج قدرت را به‏‎ ‎‏دست خواهند گرفت؛ و قدرتی که به دست می آید صرف در تحقق عدالت خواهد شد.‏‎ ‎‏اگر این قدرتمندهایی که در رأس ملتها واقع می شوند کنار بروند یا اصلاح بشوند تفاهم با‏‎ ‎‏ملتها آسان خواهد بود. اما تا زمانی که آنها هستند تفاهم معلوم نیست بشود.‏

‎ ‎

  • ـ امام علی ع، ر.ک. کنزالعمال، ج 4، ص 6.