پرتال امام خمینی: نشست علمی سرنوشت و روند آرمانهای جمهوری خواهانه انقلاب به همت پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار می شود. در این نشست به بررسی سرنوشت روند آرمانهای جمهوری خواهانه انقلاب ۵۷، عوامل شکل دهنده آرمانهای جمهوری خواهانه انقلاب ۵۷، امکان سنجی یسینی آرمانهای جمهوری خواهانه انقلاب ۵۷ بر اساس تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران از ۵۷ تا کنون، بررسی عوامل جایگزینی این آرمانها با آرمانهای جدید پرداخته خواهد شد. این نشست در ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور اعضای  پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و سخنرانی دکتر عباس سلیمی نمین در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار می شود.

. انتهای پیام /*