‏بسمه تعالی‏

‏‏ به عرض حضور مبارک می رساند، مرقوم محترم مورخ ۲۴ محرّم امشب ۳۰ زیارت‏‎ ‎‏گردید. سلامت و سعادت حضرتعالی را خواستار است اینک به عرض می رساند:‏

‏‏ ۱ـ در این قضایای جنجالی حضرتعالی ساکت باشید چنانچه اینجانب ساکت هستم.‏

‏‏ ۲ـ مرقوم شده بود نسبت به همه عطوفت و مرحمت دارید بسیار متشکرم؛ ان شاءالله ‏‎ ‎‏خداوند سایۀ شما را کوتاه نفرماید.‏

‏‏ ۳ـ آقای احسان بخش تاکنون صحیح بوده اند شاید با محذوری مواجه شده اند یا آن‏‎ ‎‏سید ایشان را مجبور کرده باشد در هر صورت نسبت به ایشان لطف داشته باشید.‏

‏‏ ۴ـ راجع به پاکستان و افغانستان، هر نحو صلاح می دانید عمل فرمایید.‏

‏‏ ۵ـ اگر آن شخص بهایی بودنش معلوم و کمک به اجانبش مسلّم است باید مردم از او‏‎ ‎‏و معاملات با او اجتناب کنند و اگر معلوم نیست لازم نیست و بهتر آن است که حضرتعالی‏‎ ‎‏در جواب طفره بروید جواب کتبی حتماً ندهید.‏

‏‏ ۶ـ اشخاصی که طلبکار بوده اند از این بانک بگیرند و به فقرا بدهند.‏

‏‏ ۷ـ مصرف و گرفتن از حاجِّ مرقوم، صلاح است و هر چه می توانید مصرف فرمایید و‏‎ ‎‏یا به جای دیگر منتقل نمایید که از تهمت محفوظ شود.‏

‏‏ ۸ـ به نام اوصیا صلاح نیست و من عجالتاً اسم آنها را فاش نمی کنم و حضرتعالی نیز‏‎ ‎‏راجع به وصایت و اوصیا صحبتی نفرمایید ممکن است در آتیۀ نزدیکی در پاکت سربسته‏‎ ‎‏وصیت را خدمت بفرستم ...

صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۲۷

. انتهای پیام /*