اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی از نگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری( مد ظله العالی)

پدیدآورنده (ها): شیدائیان، حسین

آدرس ثابت: ۹۱۶۲۸۵ https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

توسعه؛ سیر تحول مفهومی و نظری

الگوهای دموکراسی

جایگاه مجلس شورای اسلامی از نگاه امام خمینی

تربیت سیاسی: اهداف، سازوکارها و بایسته های روشی آن

عناوین مشابه

جان از نگاه جانان مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) از منظر امام خمینی (س)

بررسی اهداف و اصول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

مروری بر رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری مدظله العالی درباره مبانی نظری قانون حقوق و مسئولیت های زنان (بخش فعالیت های اجتماعی)

واکاوی نقش نخبگان دینی و حوزه های علمیه به عنوان ارکان انقلاب اسلامی در امر وحدت جهان اسلام «باتاکید بررهنمودهای امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) »

با نمایندگان مردم در مجلس نهم ۲۶. جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی در نگاه امام خمینی (س) و رهبر معظم انقلاب اسلامی

رسالت روحانیون شاغل در سپاه از دیدگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

جریان های سیاسی از نگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

بازنماییِ پیوستارگونۀ مفهومِ «بیداری اسلامی» در اندیشۀ سیاست گذارانۀ امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

انتخابات و هشدارهای رهبری (رهنمود های مقام معظم رهبری درباره انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی)

اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی از نگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

حسین شیدائیان (پژوهشگر پژوهشکده تحقیقات اسلامی)

چکیده

حضور میلیونی مردم قهرمان و هوشمند ایران اسلامی در انتخابات ها خصوصا انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماد مردم سالاری دینی و مظهر اقتدار ملی و حاکمیت سیاسی نظام دینی در مقابل تحرکات و تهاجمات نظام سلطه استکباری است.

در آستانۀ انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط داخلی و جهانی دهۀ چهارم نظام اسلامی و فراز و فرودهای رویدادهای سیاسی چند سال اخیر، ضرورت شناخت و آشنایی با گنجینه ارزشمند معیارهای اندیشه های امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری در انتخابات نمایندگان مجلس بیشتر احساس می گردد تا ملت هوشیار، بصیر و ولایتمدار از آزمون بزرگ تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرافراز بیرون آیند.

این مقاله با واکاوی اندیشه های امام و رهبری، اهمیت انتخابات و ویژگی های نمایندگان مجلس را برای مخاطبان خود به اختصار به رشته تحریر درآورده است.

کلید واژه ها: انتخابات، نمایندگان، مجلس شورای اسلامی، امام خمینی، مقام معظم رهبری.

مقدمه

حماسۀ حضور ملت در انتخابات و تعیین سرنوشت خویش، تجلّی مشارکت فراگیر سیاسی مردم در شکل گیری نهادها و ارکان نظام اسلامی است. در این میان انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل وظایف و اختیاراتشان از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو امام خمینی و مقام معظم رهبری در هر دورۀ انتخابات، انتظارات خود را در قالب رهنمود به ملت ایران ارائه داده و می دهند. در این مقاله جایگاه مجلس شورای اسلامی، نقش حضور مردم، تحرکات دشمن و شرایط و ویژگی های نماینده اصلح، از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری به اختصار بازخوانی می شود.

جایگاه مجلس شورای اسلامی

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر قوای نطام از شأن و جایگاه خاصی برخوردار است. نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می گردند و مسئولیت نظارت بر کارکرد سایر قوا و نهادهای نظام و قانونگذاری را بر عهده دارند.

امام خمینی (س) نمایندگان مجلس را عصارۀ فضائل ملت می داند۱و دربارۀ اهمیت و شأن مجلس شورای اسلامی می فرماید: مجلس تنها مَلْجئیی است که برای یک ملت است. مجلس قوه مجتمع یک ملت است در یک گروه. تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است . ۲

مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. ۳

مقام معظم رهبری دربارۀ والایی جایگاه مجلس در نظام اسلامی می فرماید: مجلس مرکز قانونگذاری است. قانون یعنی جاده ای که باز می شود تا مسئولان اجرایی از آن جاده حرکت کنند... مجلس ناظر بر دولت است. اگر دولت در جایی بد یا کج حرکت کند، پا در راه نادرستی بگذارد و خدای ناکرده سوء استفاده ای بشود و فسادی به وجود آید. مرکزی که می تواند جلو فساد و انحراف را بگیرد مجلس است. ۴

حضور مردم در انتخابات پشتوانه نظام اسلامی

حضور میلیونی مردم آگاه و تحت هدایت های رهبری در صحنه های مختلف یکی از ارکان و اضلاع اصلی هندسه نظام اسلامی است و در حقیقت با حضور مردم و پیوند ناگسستنی آنان با مسئولان نظام، مردم سالاری دینی شکل واقعی خود را باز می یابد.

از این رو امام خمینی (س) شرکت مردم در انتخابات را یکی از مظاهر اقتدار سیاسی نظام اسلامی در مقابل تهدیدات بیگانگان می داند و بر این حضور باشکوه اصرار می ورزد: اگر مجلس لطمه ای بر آن وارد بشود به جمهوری اسلامی لطمه وارد می شود. اگر مجلس یک مجلس قوییی باشد برای خاطر اینکه پشتوانه اش همه ملت باشد، این مجلس می تواند با دنیا که در مقابل ایران واقع شده است کارهایش را بشایستگی عمل بکند، و این تابع این است که قوی باشد، و قوتش هم تابع این است که شماها رأی بدهید. ۵

مقام معظم رهبری دربارۀ نقش مردمی نظام و تبلور اراده مردم در انتخابات مجلس می فرماید: حضور شما در پای صندوق های رأی بارزترین مظهر حضور مردمی است و این پشتوانه انقلاب و کشور است. ۶ مجلس، مظهر آرای مردم در ادارۀ این نظام است. ۷

مقابله با تحرکات دشمنان

انتخابات شکوهمند و میلیونی نظام اسلامی در مقاطع مختلف، تجلّی تقویت مؤلفه مردمی حاکمیت دینی و از عوامل قدرت بازدارندگی تهاجمات دشمن به شمار می اید.

از این رو دشمنان برای تخریب یا تضعیف این قدرت پروژه چند مرحله ای را طراحی می کنند تا به این حضور میلیونی مردم خدشه وارد سازند.

۱. تحریم انتخابات جهت کاهش یا عدم حضور مردم.

۲. جنگ روانی و تبلیغاتی جهت کم رنگ نمودن حضور مردم در انتخابات.

۳. دخالت های نامرئی توسط عوامل نفوذی در تبلیغات انتخابات جهت تقویت خط سازش و برهم زدن امنیت اجتماعی با ایجاد اختلاف میان هواداران نامزدهای انتخاباتی. بنابراین، امام خمینی (س) همواره این گونه تحرکات دشمن را با دقت رصد می نمود و با هشیاری کامل به ملت ایران فرمود: انتخابات آینده[مجلس شورای اسلامی]از اهمّ اموری است که مسئولیت آن با همۀ ماست و توجه دارید که دشمنان اسلام در نظر دارند کاری بکنند که انتخابات درست صورت نگیرد و از دست مسلمان ها و متعهدین خارج شود ولی شما باید تمام قدرت تان را صرف کنید که به خوبی انجام شود. ۸

مقام معظم رهبری با توجه به تأثیرگذاری حضور مردم در اعتلای قدرت اسلام و اقتدار ملی نظام اسلامی به تلاش های مذبوحانه دشمنان جهت تضعیف قدرت مردمی یا دخالت در امر انتخابات می فرماید: این ها می خواهند این انتخابات [مجلس شورای اسلامی] یا اصلا برگزار نشود تا این پشتوانه مردمی گرفته شود؛ یا اگر برگزار شد، بسیار سرد و بی روح برگزار شود. ۹

انتخابات اصلح

با توجه به آنچه گذشت، شایسته است که مردم ایران اسلامی در انتخاب نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی «اصلح» را برگزینند. بنابراین امام و رهبری معیارها و ملاک هایی را برای شناخت نامزد «اصلح» بیان فرموده اند:

۱. دیانت و تعهد

امام خمینی (س): مردم کوشش کنند که وکلای صالح متدّین در مجلس بفرستند... وقتی که بنا شد وکلا متدّین باشند و مقیّد به احکام شرع باشند-که ان شاء اللّه هستند-آن وقت این مسائل همه اش حل می شود. ۱۰

مقام معظم رهبری: در فهرست ها نگاه کنید و کسی را که واقعا می پسندید و می دانید صالح است، انتخاب کنید، این جمله را هم عرض کنم که انتخاب صالح -در درجۀ اول -یعنی انتخاب نمایندۀ متدّین... رکن اصلی تدیّن است، یعنی اعتقاد به اسلام و به اصول و پایه های دینی و عامل بودن به این ها. ۱۱

۲. تخصّص، مسئولیت پذیری و کارآمدی

مأموریت و وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی بیشتر بر محور رأی اعتماد به اعضای کابینه و تصویب لوایح دولت و طرح های پیشنهادی نمایندگان و نظارت بر دستگاه ها و ارگان های دولتی، انقلابی و مردمی است. از این رو شایسته است که نمایندگان مجلس متشکل از مجموعه ای افراد متخصص کارآمد و مسئولیت پذیر باشند تا با قدرت یابی کمیسیون های تخصّصی، مجلس بتواند در هر حوزه و موضوعی کارشناسانه اظهارنظر کند و مشکلات را حل نماید.

امام خمینی (س) دربارۀ توجه به تخصص ها در معیارهای انتخاب اصلح می فرماید: مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد لکن این مسائل هم باشد. در یک مجلس باید همه چیز باشد در این کمیسیونهای مجلس از امور ارتشی و کشاورزی و اقتصاد و همه چیز بحث می شود، باید مطلع باشند اینها. آنهایی که در این کمیسیونها هستند باید اشخاصی باشد در بینشان که عالم به اقتصاد باشد، عالم به امور کشاورزی باشد، عالم به امور اداری باشد، عالم به مسائل جهانی باشد. مجلس می خواهد ایران را در مقابل جهان اداره کند. ۱۲

مقام معظم رهبری نیز دربارۀ این ویژگی ها می فرماید:

مهمترین شرایط نماینده عبارت است از این که متدّین، کارآمد، دلسوز و شجاع باشد. اگر این چهار شرط در نماینده ای جمع شد. همان کاری را که شما آرزو و توقّع دارید انجام خواهد داد. ۱۴

... اگر مجلس شورای اسلامی چهار خصوصیت داشته باشد، در جایگاه حقیقی خود قرار خواهد داشت... این چهار خصوصیّت عبارت است از اولا، احساس مسئولیت. ثانیا، استقلال. ثالثا، شجاعت. رابعا، فرزانگی و به کار گرفتن فکر و علم و تخصّص. ۱۴

بر همین اساس امام و رهبری بر ثبت نام نخبگان و فرهیختگان جامعه در لیست نامزدی انتخابات تأکید دارند تا با عرضه توانایی خود به جامعه، هم تکلیف شرعی و دینی خود را نسبت به نظام انجام دهند و هم مجموعه کمیسیون های تخصصی مجلس را قوی و کارآمد سازند.

مقام معظم رهبری خطاب به نخبگان انقلابی جوان گرا می فرماید: نماینده باید خدوم، امتحان داده، با کفایت، برنامه دار، خوشنام و جوانگر باشد و به جوانان اعتقاد داشته باشد. چنین افرادی در هر جای کشور حضور دارند، باید خود را مؤظّف بدانند و بروند نامزد شوند. ۱۵

امام خمینی (س) خطاب به جریانات سیاسی و احزاب انقلابی و ولایتمدار دربارۀ معرفی نامزدهای متعهد متخصص به مردم می فرماید: مجلس امروز مواجه است با دنیای پر آشوب صنعتی و سیاسی پیچیده و فرهنگهای غربی و شرقی و صحنه های تنازع بقای بین المللی. و چنین مجلسی باید انباشته از مطلعین و دانشمندان و متخصصان در هر رشته باشد. و لازم است کسانی که کاندیداهایی به ملت معرفی می کنند در نظر داشته باشند که از مطلعین هر رشته تخصصی چند نفری در بین کاندیداهای آنها باشد. و اگر کسی یا کسانی را در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروهشان لایق تر است او را کاندیدا کنند. ۱۶

طرد کارشکنان و فتنه گران

بدیهی است که اهمیت جایگاه قانونی و حساسیت و ظرافت و گستردگی مسئولیت مجلس شورای اسلامی، چالش ها و مشکلاتی نیز به همراه دارد.

بهره گیری از اختیارات، جایگاه و امکانات سیاسی و قانونی مجلس در جهت حفظ منافع شخصی و جناحی، رانت خواری و سهم طلبی اقتصادی و سیاسی و نیز احیانا کارشکنی در مصوبات و لوایح توسعه و پیشرفت و یا خدای ناکرده همسویی با جریانات سیاسی برانداز و بیگانگان عمده چالش هایی است که مورد توجه امام و رهبری بوده است.

از این رو امام خمینی (س) پس از رویدادهای سیاسی نیمه اول سال ۶۰ و همسویی برخی نمایندگان مجلس دوره اول با جریانات انحرافی و نفوذی به مردم ایران هشدار دادند که: ملت باید توجه داشته باشد که اگر در مجلس این سفر (دوره) -فرض کنید که-یک کسی را تعیین کردند که کار کارشکنی برای دولت کرده، کارشکنی برای مجلس کرده، دفعۀ دیگر تعیینش نکنند. اعلام کنند تعیین نمی کنیم. ۱۷

نکته دیگر حرکت مرموز و نامرئی جریان اسلام آمریکایی در نظام جمهوری اسلامی است که تفکر سازش و مذاکره مستقیم با آمریکا را مخفیانه دنبال می کند و با مخالفان انقلاب و نظام و ولایت فقیه همدست شده و سعی دارند با نفوذ در ارکان نظام اسلامی به اهداف خود برسند، از این رو امام در پیامی به مناسبت انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی خواستند:

طرفدار اسلام سرمایه داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بی درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، و در یک کلمه، اسلام امریکایی هستند طرد نموده و به مردم معرفی نمایند. ۱۸

مقام معظم رهبری با توجه به دوران سازندگی و پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور و پیدایش زمینه های رانت خواری در کشور و نقش نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات اقتصادی کشور و حوزه انتخابیه نمایندگان؛ مردم را به پرهیز از انتخاب ویژه خواران بیت المال سفارش می کنند.

باید مراقب بود که آدم های اهل سوء استفاده و بی اعتقاد به رسالت انقلابی و مسئولیت نمایندگی و کسانی که می خواهند وارد مجلس شوند، فقط برای این که سوء استفاده ای بکنند یا خدای نکرده خرابکاری انجام دهنده؛ وارد مجلس نشوند. ۱۹

موضع گیری های خلاف مصلحت کلی نظام، هماهنگی و همسویی با رسانه های جمعی استکبار جهانی در هجوم تبلیغاتی به آرمان ها و مقدسات نظام دینی، تلاش برای جلب فراریان و ضد انقلابیون و خلاصه کلام همکاری در برافروختن آتش تنور فتنه های داخلی معیارهایی است که مقام معظم رهبری بر شناسایی و طرد عناصر نامطلوب و عدم راهیابی آنان در مجلس شورای اسلامی تأکید دارند:

من می خواهم این مطلب را به عنوان یک «معیار» به شما مردم عرض کنم: کسانی که چوب لای چرخ مسئولین کشور می گذارند، در حرف زدن تقوا را رعایت نمی کنند، پایبندی ندارند و برای این که چهار نفر به آن ها علاقمند و طرفدارشان شوند، هرچه به دهانشان می آید می گویند، شایستۀ آمدن به مجلس نیستند. این، همان مطلبی است که من در یک سخنرانی دیگر، از آن به «فتنه گرها» تعبیر کردم. باید فتنه گرها شناسایی شوند و مردم به آن ها رأی ندهند. ۲۰

سخن پایانی

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۰ یکی از مهمترین و حساس ترین انتخابات های نظام جمهوری اسلامی است.

اکنون جهان اسلام با گسترش امواج خروشان بیداری اسلامی و خیزش های مردمی در تلاطم سیاسی قرار دارد و مسلمانان خاورمیانه علی رغم تلاش ها و توطئه های استکبار جهانی شمول امام و رهبری، بنیان های کاخ استبداد را ویران می سازند.

از سوی دیگر چندی است که از فتنه بزرگ سال ۸۸ می گذرد فتنه ای که تمام مزدوران و ایادی استکبار با پیوند با خواص لغزیده، سازشکاران و منفعت طلبان، تمام تلاش خود را برای تضعیف نظام و ولایت فقیه به کار بستند و از حمایت های فراوان تبلیغاتی و مالی بیگانگان بهره مد بودند اما با حرکت توفنده مردم ولایت مدار در نهم دی ماه و ۲۲ بهمن ۸۸ ناکام ماندند.

پدیدۀ نوظهور جریان انحرافی دیگر چالشی است که نظام جمهوری اسلامی با آن روبرو است.

بعید نیست که با مدیریت و هماهنگی استکبار جهانی، اصحاب فتنه و سردمداران جریان انحرافی به همراه دیگر ایادی مرموز دشمن، طرح های تبلیغاتی فربینده ای را برای حضور یا تأثیرگذاری آرای مردم در عرصۀ انتخابات به اجرا گذارند و یا همانند سال ۸۸ فتنه و آشوب دیگری را پدید آورند.

از این رو روحانیون معظم سپاه با هماهنگی هادیان سیاسی و همیاری دیگر مراکز تبلیغی و آموزشی، رسالت و مأموریت خطیری را بر عهده دارند تا با تبیین و تفسیر و تحلیل دیدگاه های جامع و راه گشای امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری افکار عمومی را به شناسایی و گزینش «اصلح» هدایت نماید تا یک مجلس الم، مقتدر و کارآمد و در جهت اجرای سیاست های کلی نظام شکل گیرد.

امام خمینی با نگاه ژرف اندیش و آینده نگر خود به تمام ملت هشدار می دهد: «اگر در انتخابات مسامحه کنیم مطمئن باشید از راه مجلس به ما لطمه می زنند. » ۲۱

بنابراین هوشیاری، بصیرت، عبرت آموزی و ولایت مداری مردم تحت اشراف و هدایت های روحانیون جامعه می تواند همانند گذشته طرح های دشمنان را در تصرف سنگرهای کلیدی نظام اسلامی خنثی نماید. ان شاء اللّه.

پی نوشت ها

 (۱).صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۳۴۵.

 (۲).همان، ج ۱۲، ص ۲۰۰.

 (۳).همان، ج ۱۴، ص ۳۷۰.

 (۴).خطبه های نماز جمعه تهران، ۸۲ / ۱۱ / ۲۴.

 (۵).صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۴۳۸.

 (۶).خطبه های نماز جمعه تهران، ۲۴ / ۱۱ / ۱۴.

 (۷).در جمع اعضای شورای نظارت بر انتخابات، ۷۴ / ۱۱ / ۱۴.

 (۸).صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۱۹۶.

 (۹).خطبه های نماز جمعه، ۸۲ / ۱۱ / ۲۴.

 (۱۰).صحیفه امام، ج ۹، ص ۳۵۷.

 (۱۱).مصاحبه با خبرنگاران در بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب، ۷۱ / ۲ / ۱۷.

 (۱۲).صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۲۸۴.

 (۱۳).خطبه های نماز جمعه، ۸۲ / ۱۱ / ۲۴.

 (۱۴).بیانات در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۷۳ / ۳ / ۱۱.

 (۱۵).بیانات در جمع مردم قزوین، ۸۲ / ۹ / ۲۵.

 (۱۶).صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۳۳۶.

 (۱۷).همان، ج ۱۵، ص ۱۷. (۱۸).همان، ج ۲۱، ص ۱۱.

 (۱۹).بیانات در جمع اعضای شورای نظارت بر انتخابات، ۷۴ / ۱۱ / ۱۴.

 (۲۰).خطبه های نماز جمعه تهران، ۷۱ / ۱ / ۷.

 (۲۱).صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۲۷۶.

. انتهای پیام /*