پرتال امام خمینی(س): 

جلسه کمیته امور جوانان، دانشگاهیان و فرهنگیان ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(س)، پیش از ظهر امروز(سه شنبه 3 خرداد) در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی کمساری در این جلسه گفت: جوانان مهمترین گروه هدف برنامه های سالگرد ارتحال حضرت امام و سایر ایام هستند. به هر حال بیش از 50 درصد جامعه ما را زیر 30 ساله ها تشکیل می دهند. اگر یکی از اهداف این کمیته و سلسله برنامه های فرهنگی که در سالگرد ارتحال امام برگزار می شود را آشنایی جامعه با اندیشه و اهداف امام بدانیم، طبیعتا این گروه بخش قابل توجه مخاطبین ما هستند.


رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) افزود: یک گسست فاصله ی زمانی به صورت جبری بین این نسل و حضرت امام وجود دارد. تصویری هم که اینها از حضرت امام به ذهن دارند همین تصویری است که ما در دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی ارائه کرده ایم. البته بخشی هم ترجمان عملکرد مسئولان ماست. یعنی خواسته یا ناخواسته، عملکرد این نظام را شاید آینه ای از اهداف بنیانگذار آن بدانند.


وی با بیان اینکه تصویر کاریکاتوری از حضرت امام ارائه می شود، تصریح کرد: به نظرم نکته مهمی که باید مورد نظر همه نهادهای فرهنگی باشد این است که به فعالیت ها نگاه مقطعی و رفع تکلیفی نکنند. نسل امروز کاملا متفاوت شده و تا چیزی را نپسنند به آن‌ اقبال نمی کند. یعنی نسبت به هر مسأله ای اول باید اقناع شود تا بعد بپذیرد. لذا کارهای فرهنگی ما باید با رویکرد اقناعی باشد. یعنی باید یک پذیرش درونی را در مخاطب به وجود بیاورد. طبیعتا این نسل مشارکت منفعل و دیکته شده را نمی پذیرد.


کمساری تأکید کرد: باید از موضع برابر، با زبان قابل قبول و البته به دور از تعصب با این نسل گفتگو یعنی اگر در به یک جایی مشکلی هم داریم آن را بپذیریم. وقتی این رعایت انصاف را در مخاطب به کار ببریم طبیعتا مخاطب ما هم می پذیرد و اقناع صورت می گیرد. اما متأسفانه در دستگاه های فرهنگی نوعا رفع تکلیفی عمل می کنیم.


وی یادآور شد: خیلی از حرف هایی که امام زده امروز همچنان کاربرد دارد و اگر به آن عمل کنیم می توانیم از هر تنگنایی عبور کرده و به دستاورد برسیم. من اعتقاد دارم این است که امام را از یک فرد تاریخی به یک فرد تاریخ ساز تبدیل می کند. امام یک رهبر تاریخ ساز بوده که همچنان جریان سازی می کند،و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، همچنان انگشت اشاره ایشان راه را نشان می دهد. اگر بتوانیم، در فعالیت های فرهنگی و تبلیغی این واقعیت را برای نسل جوان روشن کنیم که درمان دردهای او در عمل به اندیشه های امام است،


نسل جوان ما همچنان درد «عدالت خواهی» دارد و همچنان نگران محدود شدن آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی هستند، دلشان برای استقلال کشور می تپد و رگ غیرتشان برای زورگویی استکبار و استعمار باد می کند. همه اینها عناصر تفکر و اندیشه حضرت امام است.


رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ادامه داد: اگر بتوانیم درمان این دردهای مشترک انسانی را در اندیشه امام نشان بدهیم، به نظر می رسد همچنان نسل جوان ما با همه ی وجود تفکرات امام را خواهد پذیرفت و با امام ارتباط برقرار می کند.

سید احمد حسینی نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: چهل ساله های امروز کشور ما هفت ساله بودند که امام رحلت کردند. یعنی حتی کسانی که استاد دانشگاه هستند هم حضور امام را درک نکرده اند و این نشان می دهد که ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام و مؤسسه تنظیم و نشر مسئولیت سنگینی دارند.

مسئول کمیته امور جوانان، دانشگاهیان و فرهنگیان ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(س) با تأکید بر ضرورت حرکت مسئولین در مسیر آرمان های امام، افزود: اگر غیر از این باشد، ممکن است ما مراسمی در سالگرد امام داشته باشیم و بعد فراموش شود و هرکس دنبال کار خودش برود. پیش نویس طرحی را ما آماده کرده ایم که بررسی شود کتاب هایی که تا کنون نوشته شده چه میزان دانش آموزان را با افکار امام آشنا می کند.

. انتهای پیام /*