پس ای فرزند عزیزم! که خداوند تو را با ذکر خود مطمئنّ القلب فرماید، نصیحت و‏‎ ‎‏وصیّت پدر سرگشته و حیرت زده ات را بشنو و به این در و آن در برای رسیدن به مقام و‏‎ ‎‏شهرت و آنچه مورد شهوات نفسانیه است مزن، که به هر چه برسی از نرسیدن به مافوق او‏‎ ‎‏متأثّر می شوی و حسرت بالاتر را می بری و ناراحتی های روحیت افزون می شود.

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۲۱۳

. انتهای پیام /*