پرتال امام خمینی (س): دکتر حسن رحیم پورازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی(س) بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی که با عنوان «امام خمینی خورشید قرن» و رونمایی از کتاب صوتی خط امام از سوی کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت ارتحال امام در محل حسینیه جماران برگزار شد، در گفتگویی کوتاه با خبرنگار پرتال امام خمینی به چند سوال پاسخ داد: این گفتگو از نظر می گذرد: 
به نظر شما اگر امام راحل اکنون در میان ما بود در چه موضوعاتی نظر تازه فقهی ارائه می دادند؟

پاسخ به این سوال کمی غیب گویی می شود؛ اما حضرت امام (س) مبانی اصولی و فقهی اش در آثار خودشان است و در دسترس است؛ و روشن است که نگاهشان در مورد اجتهاد مستمر و مصلحت جامعه چیست که توضیح مفصلی می خواهد؛ امام (س) باب اجتهاد فقهی و حکومتی را باز کرد که نه از شریعت فاصله بگیرید و نه جمود و اخباری گری باشد.

در باره جمهوریت چطور؟

خود امام (س) معنا کرده است جمهوریت به عنوان مدل حاکمیت که انتخاب مسئولین توسط مردم در چهارچوب ارزش های اسلامی امام (س) در برابر استبداد به نام سلطنت دینی ایستاد هم در برابر جریان های لیبرال و جمهوریت با مفهوم غیر دینی نشان داد جمهوریت به معنای درست کلمه با فقه سیاسی اهل بیت است.

در باره اصلاح قانون اساسی؟

قانون اساسی یکی از اصول لا یتغیر دارد مانند اصل اسلامیت و جمهوریت، یک اصولی شامل شیوه و شکل وجود دارد که قانون اساسی می گوید از طریق قانونی قابل اصلاح و تکمیل است.

 در باره دخالت نظامیان در سیاست چطور؟

دخالت در سیاست که واجب است؛ اما اینکه وارد احزاب نباشند نظر امام (س) بوده است چون با مسئولیت نظامی تداخل دارد؛ کار حزبی و جناحی داخل نیروهای نظامی نباید انجام شود.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در دوره جدید فعالیت های خود از انفعال خارج شده و با توجه به شرایط جدید در عرصه فرهنگ و پژوهش نقش آفرینی کند؛ نظر شما چیست؟

الحمدلله؛ و بسیار خوب است؛  الان در داخل و خارج از کشور جریان هایی مشغول تحریف اندیشه و سیره امام (س)با رویکرد های مختلف هستند. یک وظیفه مهم موسسه تنظیم و نشر آثار امام (س)، این است که امام (س) را برای نسل جدید تعریف کند و به تفسیر های نادرست از امام (س) حتما و دقیق پاسخ دهد. موسسه باید به تهمت هایی که به امام (س) زده می شود پاسخ بدهد؛  امام را همانطور که بود معرفی کنید؛ موسسه باید اهتمام ویژه داشته باشد تا دیدگاه های امام (س) تبیین شود. امام (س) امام انقلاب بود نه جناح های مختلف.

آقای پورازغدی عملکرد رسانه ای موسسه تنظیم و نشر آثار امام (س) را رصد می کنید؟

خیرمتاسفانه.

. انتهای پیام /*