پرتال امام خمینی(س): در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۲ امام خمینی(س) در سخنرانی در جمع مسئول ستاد تبلیغات جنگ و اعضای کمیته برگزاری مراسم سالگرد جنگ در باره سومین سالگرد جنگ تحمیلی‏ و با موضوع جنایات بی شمار صدام و پشتیبانی قدرتها از وی، فرمودند: 

‏‏‏‏عدم امکان آمارگیری از جنایات وارده بر ایران‏

‏‏ ‏‏البته کار، کار بسیار ثمربخشی است، درعین حال که گمان ندارم با آمارهای بشری‏‎ ‎‏جنایاتی که بر ایران وارد شده است را بشود آمارگیری کرد. شما مقدار کمی را منعکس‏‎ ‎‏می کنید، اما بعد معنوی قضیه را نمی شود آمارگیری کرد. آن تپش قلب ها و آن دل های‏‎ ‎‏سوخته ولی با شجاعت که مصیبت را تحمل کرده است و آن چشم هایی که گریسته، اینها‏‎ ‎‏را چگونه می خواهید آمارگیری نمایید؟

بالاخره جنایات ابرقدرت هاست. اگر با پیروزی‏‎ ‎‏اسلام جنگ تمام شد تمام این مصیبت ها با پیروزی ترمیم می شود، و اگر نشد باز هم‏‎ ‎‏«هفتۀ جنگ» داریم، که خداوند نیاورد که مدت یک سال دیگر جنگ طول بکشد و ما‏‎ ‎‏باز هم «هفته جنگ» داشته باشیم. ما گرفتار چنگال گرگ هایی هستیم که با تمام وجود در‏‎ ‎‏فکر نگه داشتن صدام هستند و به او کمک می کنند، ولی چنین آدمی که این قدر به کشور‏‎ ‎‏خودش و ایران و اسلام خیانت کرده است را نمی شود نگه داشت. امروز صدام اظهار‏‎ ‎‏اسلام و نماز خواندن ـ که آن را هم غلط می خواند ـ می کند، حتی این اظهار هم از برکات‏‎ ‎‏جنگ است، والاّ اینها ضد اسلامند و حزب بعث اساسش بر نفی اسلام می باشد. اینها از‏‎ ‎‏اسلام بری هستند و اسلام هم از آنها بری. در عراق تعدادی از علما را گرفته اند که من‏‎ ‎‏بعضی از آنها را می شناسم مثل آقای حاج سید یوسف حکیم و عده ای را کشته اند. اینها‏ ‎‏را به آن صورتی که هست نمی شود نوشت و یا به نمایش گذاشت، ولی آنچه را که‏‎ ‎‏می شود ارائه داد باید سعی کرد و انجام داد و عمده، ارائۀ آن به دنیاست. ‏

‏‏معرفی اسلام بدنیا در اثر جنگ‏

‏‏ ‏‏امروز امریکا و شوروی و فرانسه و سایر قدرت ها از اسلام احساس خطر کردند و به‏‎ ‎‏همین جهت به سود صدام تبلیغاتی را راه انداخته اند. آنها اینطور در ذهنشان آمده است‏‎ ‎‏ـ که درست هم هست ـ که اگر جمهوری اسلامی پا بگیرد و باقی بماند، جای پایی از آنها‏‎ ‎‏باقی نخواهد ماند، و می ترسند که از همۀ منطقه دستشان کوتاه شود. جنگ در عین حال‏‎ ‎‏که ناگوار بود و شهرهای ما را خراب کرد، ولی برکاتی داشت که اسلام به دنیا معرفی شد،‏‎ ‎‏و اینکه چه اشخاصی و قدرت هایی در مقابل اسلام ایستادند، و چه کسانی از اسلام‏‎ ‎‏می ترسند، و چه قدرت هایی علیه اسلام قیام کردند، همۀ اینها در جنگ معلوم شد.‏‎ ‎‏ابرقدرت ها نه شخص صدام را می خواهند نگه دارند و نه ما را می خواهند بکوبند، بلکه‏‎ ‎‏آنها از اسلام می ترسند و اسلام را می خواهند بکوبند، از این جهت با ما مخالفند و از او‏‎ ‎‏طرفداری می کنند. آنها می دانند که مردم کشورهای اسلامی در مقابلشان می ایستند، و‏‎ ‎‏همچنین مردم کشورهای غیراسلامی که متوجه ما هستند، مثل سیاهپوستان. ‏

‏‏ پس ما باید آنچه که در ایران می گذرد منعکس و منتشر کنیم تا اولاً جنایات معلوم‏‎ ‎‏شود و ثانیاً کسانی که این جنایات را مرتکب شده اند و از آن مهمتر قدرتهایی که به این‏‎ ‎‏افراد قدرت داده اند و آنها را تقویت کرده اند تا ما را بکوبند، و به آنها ابزار جنگی مثل‏‎ ‎‏تانک و طیاره و موشک داده اند و الآن هم می دهند باید به دنیا معرفی نمود و اعلام کرد و‏‎ ‎‏فهماند که اگر بخواهید به صدام بیش از این کمک کنید، دستتان را از نفت کوتاه می کنیم،‏‎ ‎‏و اگر به صدام کمک هایی کنید که منابع اقتصادی ما را بزند، رنگ نفت را نخواهید دید.‏‎ ‎‏امیدوارم که اینطور نشود. وعمده، جنایات این ابرقدرت هاست و همچنین فرانسه، ولی‏‎ ‎‏آن که از همه به ما بیشتر صدمه زده است امریکاست. ‏

‏‏ملاکِ شرافت انسانی‏

‏‏ ‏‏امیدوارم ملت ایران به همان اندازه که تا به حال خوب آمده است، از این پس هم‏ ‎‏بیاید. امیدوارم ملت ایران با هم باشند و عزت خودشان را حفظ کنند. ما قبلاً وابستگی‏‎ ‎‏ذلت باری داشتیم که محمدرضا قبول کرده بود و ما در مقابل امریکا یک عبد ذلیل‏‎ ‎‏بودیم، ولی ایران این ذلت را شُست و عزت پیدا کرد. شکم و نان و آب میزان نیست،‏‎ ‎‏عمده شرافت انسانی است، و شرافت به این نیست که انسان دستش را روی سینه بگذارد‏‎ ‎‏تا چند شاهی به او بدهند. بلکه شرافت انسانی به این است که در مقابل زور بایستند. و‏‎ ‎‏جوانان ما ایستادند و در مقابل، آنها حصر اقتصادی کردند، که همین حصر اقتصادی‏‎ ‎‏جوانان ما را بیدار کرد و فهمیدند که خودشان باید کار کنند و زحمت بکشند تا احتیاجی‏‎ ‎‏به خارج نداشته باشند. خداوند به شما توفیق دهد تا در کارهای فرهنگی و تبلیغی موفق‏‎ ‎‏باشید. ‏

صحیفه امام خمینی، ج ۱۸، ص ۱۳۰

. انتهای پیام /*