ابتلا

فلسفه و اهداف ابتلاء از دیدگاه امام خمینی (س)

امام خمینی (س) ابتلاء را عنایت الهی برای انسان می داند که از این طریق آنان را هدایت و اصلاح می کند. (۱) از این رو حضرت امام یکی از علل و فلسفه ابتلاء را تربیت شدن بندگان برمی شمارد و بر این باور است که خداوند به واسطه بلاها، بیماری روحی انسان ها را درمان می کند و بنده مهذب می شود.(۲) امام خمینی سرّ ابتلاء انسان را به این می داند که اگر انسان در ناز و نعمت قرار گیرد به دنیا توجه و علاقه پیدا می کند و از دار کرامت و ملکوت غفلت می کند.(۳) پس اگر انسان در دنیا با ناملایمات روبرو گردد، نفس از آن تنفر یافته، هرچه ناملایمات بیشتر باشد، رویگردانی باطنی نفس نیز بیشتر می شود. بنابراین اگر بیماری ها و فتنه ها بر انسان هجوم آورد، باعث کم شدن دلبستگی او به دنیا و علاقه اش به آخرت می گردد که این خود منشاء رفع تمامی مفاسد نفسانی و اصلاح اخلاقی می شود و از عنایت الهی به بندگان خاص است.(۴) امام خمینی یکی دیگر از حکمت ها، فلسفه و اهداف ابتلای بندگان را حصول تضرع و مناجات با حق می داند و معتقد است از حکمت های آزمایش و ابتلاء انسان، جدا شدن سعید از شقی و مطیع از عاصی است.(۵) در نگاه امام خمینی توجه به امتحانات الهی بهره های بسیاری را به دنبال دارد به گونه ای که می تواند سرآغاز تحولات اساسی و پیروزی و پیشرفت شود.(۶)

(۱) خمینی، روح الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۱۷۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۲.

(۲) خمینی، روح الله، جهاد اکبر، ص۳۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۷.

(۳) خمینی، روح الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۱۷۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۲.

(۴) خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، ص۲۳۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.

(۵) خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، ص۲۳۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.

(۶) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۸، ص۶۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹؛ خمینی، روح الله، دانشنامه امام خمینی، ج۱، ص۳۹۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.

. انتهای پیام /*