به گزارش پرتال امام خمینی(س)، آیت الله شهید صدوقی در خاطره ای از امام نقل می‌کند: ما در دوران جوانی مسافرت‌های زیادی با امام خمینی داشته ایم. در یکی از مسافرت هایمان به مشهد هیچگاه اخلاق پدرانه ایشان را از یاد نمی برم. که هر وقت یادم می آید شرمنده می شوم. از آن سفر یک خاطره جالبی دارم که عزم و اراده آهنین امام را نشان می دهد. در آن زمان قسمت‌هایی  از ایران را دولت‌های آمریکا و انگلستان و شوروی اشغال کرده بودند. وقتی نیمه های شب از مشهد بر می گشتیم، بیرون شهر روسها برای بازرسی جلوی اتوبوس ما را گرفتند. همگی را پیاده کردند، تا بازرسی کنند. زمان زیادی از ما گرفته شد. امام در عین آرامش و صلابت فرمود: ریشه اجانب باید روزی از این کشور کنده شود که موجب اذیت و آزار مردم کشورم نشوند؛ و سپس درآن فرصت کوتاه به نمازشب ایستادند.

منبع: برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج3، ص116

منابع مرتبط:

گزیده تاریخ معاصر ایران از 1320 تا 1357 (جلد اول)

گزیده تاریخ معاصر ایران از 1320 تا 1357 (جلد دوم)

بررسی مقایسه‌ ای چرایی و چگونگی وقوع انقلابهای: فرانسه، روسیه، ایران

موعودیت در انقلاب روسیه و انقلاب اسلامی ایران

نفوذ انقلاب اسلامی ایران بر اوضاع سیاسی _ عقیدتی فدراسیون روسیه. انتهای پیام /*