به گزارش پرتال امام خمینی(س) به نقل از جماران، کتاب توحید از دیدگاه امام خمینی(س) به زبان اردو ترجمه و با نام «توحید امام خمینی(رح) کی نگاه سی» منتشر شد.

کتاب توحید با ترجمه و تصحیح سیداطهر عباس رضوی کوشامبوی توسط «توحید از دیدگاه امام خمینی(س)» به زبان اردو(س)، در دو جلد 670 و 657 صفحه ای به چاپ رسید.

کتاب توحید در دو جلد و 7 فصل، متضمن مباحث مهمی همچون براهین اثبات ذات باری تعالی، ذات و اسماء و صفات، امهات سبعه (علم، سمع، بصر، اراده، قدرت، حیات و کلام و تکلم) اسم اعظم و مباحثی پیرامون آن، توحید افعالی و توحید عبادی است و زوایای بسیاری را از این اصل دینی برای خواننده باز می کند.

پیش از این، «کتاب توحید از دیدگاه امام خمینی(س)» در دوجلد و 1353 صفحه توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و در قالب چهل و هشتمین دفتر از مجموعه تبیان آثار موضوعی در دسترس خوانندگان قرار گرفته بود.

کتاب «توحید امام خمینی(رح) کی نگاه سی» با شمارگان 1000 نسخه و قیمت 60000 تومان برای هردو جلد، هم اکنون در فروشگاه های موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و یا انتشارات عروج در دسترس علاقمندان است.

منابع مرتبط:

آوای توحید - کتاب

کلمه توحید از منظر اصولیین و امام خمینی(س) - مقاله

توحید شهودی از منظر امام خمینی(س) - مقاله

نکاتی چند در خصوص کلمه توحید - مقاله

توحید کلمه و همگرایی - مقاله


. انتهای پیام /*