پرتال امام خمینی(س):حضرت امام در آبان ۱۳۶۱ در مورد حق طبع و نشر کتاب در پاسخ به یک استفتاء بر حقوق مولفین تاکید فرمودند که ذیلا آورده می شود:

{بسمه تعالی. محضر مبارک آیت اللَّه العظمی امام خمینی- مد ظله.

با تقدیم سلام و تحیت، فتوایی از حضرت عالی نقل شده است که حق التألیف در نظر مبارک ثابت نیست. بعضی از ناشرین به استناد نقل مزبور، کتابهای چاپ شده را بدون پرداخت حق التألیف و بدون تحمل هزینه حروفچینی چاپ کرده و با قیمت نازلتری منتشر می ‏کنند، و این امر موجب تضرر ناشر اول و چه بسا باعث دلسردی مؤلفین شده است. لذا استدعا می ‏شود:

اولًا، نقل مزبور صحیح است یا نه؟

ثانیاً، در صورت صحت نقل، با توجه به اینکه در قانون حکومت جمهوری اسلامی هنوز حق تألیف و نشر برای مؤلف و ناشر محفوظ است، آیا عمل بعضی از ناشرین که عرض شد مشروع است؟ و آیا مقام مقدس ولایت فقیه در این مورد نقشی ایفا می ‏فرمایند؟}

بسمه تعالی‏

حق طبع و نشر، بدین معنی که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را تجدید چاپ و نشر نماید، شرعی نیست؛ ولی اگر دولت اسلامی مصلحت دید [و] مقرراتی در این باره وضع نمود مراعات آن لازم است.

روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

لازم به ذکر است که حقوق مولفان، مصنفان، و ناشران بعدا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به مرحله اجرا در آمد و بر طبق فتوای امام خمینی نیز رعایت آن لازم می باشد. صحیفه امام ج‏۱۷ ،ص ۸۷

. انتهای پیام /*