این کتاب با نام اصلی «العروة الوثقى مع تعالیق» که به زبان عربی نوشته شده، حاشیه امام خمینی (س) است بر تمام مسائل کتاب «العروة الوثقى»، اثر مشهور آیت الله العظمى سید محمد کاظم طباطبایى یزدى. این حاشیه که در سال 1375 هجرى قمرى (1335 شمسى) تألیف گردیده، شامل فتاواى فقهى امام خمینی(س) در ابواب مختلف فقه مى باشد که هم به صورت مستقل و هم به ضمیمه العروة الوثقى مکرراً به چاپ رسیده است. متن العروة و تعلیقات امام با تصحیحات کامل به مناسبت صدمین سالگرد امام خمینی (س) توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) منتشر شده است.

برای مشاهده لطفا کلیک نمایید.

. انتهای پیام /*