در میان آثار کلامی و قلمی حضرت امام نکته های بسیاری از توجه و ارادت ایشان به اولیاء الله مشاهده می شود. به مناسبت ولادت حضرت عیسی (ع) در این نوشتار به اختصار گزیده ای از رهنمودهای امام خمینی (ره) پیرامون شخصیت والای آن پیامبر الهی از نظر می گذرد؛ امید است میلاد آن پیامبر بزرگ الهی آغازی باشد بر بیداری و بازگشت پیروان آن حضرت به تعالیم واقعی و عمل به آن.

الف) شخصیت

امام خمینی ضمن تجلیل و تکریم شخصیت حضرت عیسی (ع) از او به عنوان پیغمبر بزرگ، پیامبر صلح، پیامبر بشردوست، پیامبر عظیم الشان، پیغمبری که مردگان را احیا و خفتگان را بیدار ساخت، پیامبری که مادر عظیم الشانش مریم عذری و صدیقه حورا بود، پیامبری که خداوند او را برای طرفداری از مظلومان و برقراری عدل مبعوث ساخت و پیامبری که محکوم کننده ظالمان و ستمگران و پشتیبان مظلومان و مستضعفان بود، نام می برد و می فرماید: من پیامم به مسیحیان عالَم و کلیسا این است که اسلام نسبت به حضرت مسیح (ع) احترام بسیار قائل است و او را پیغمبر بزرگ خدا می‏داند و از او در قرآن مجید و همچنین از حضرت مریم بسیار دفاع شده است. ما مسلمین، مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می‏دانیم، قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است. من از ملت مسیح این تقاضا را دارم که در مقابل خدمتی که اسلام به حضرت مسیح و مسیحیت کرده است، آنان هم در مقابل شاه و حکومت ایران بایستند و از مردم مظلوم ایران دفاع کنند و از ارباب کلیسا بخواهند که برای مسلمانان ایران دعا کنند. و چون حکومت ایران کاری جز ظلم به مردم ایران مظلوم ندارد، دعا کنند تا شاه و حکومت شاه شرّش را از سر مردم ایران بکند تا از دست آنان نجات پیدا کنیم. ما هم به شما دعا می‏کنیم تا در مقابل مشرکین پیروز شوید. صحیفه امام؛ ج ‏5 ،ص 255

امام خمینی در فرازی دیگر می فرماید:

عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود. معجزه بود که از یک مادر باکره متولد شد. معجزه بود که در مهد سخن گفت. معجزه بود که برای بشر صلح و صفا و روحانیت آورد. همه معجزه، همه انبیا معجزه هستند، و همه برای ساختن بشر آمدند. همه می‏خواهند که بشر به راه مستقیم الهی سیر کند، و همه می‏خواهند که تمام افراد بشر در صلح و صفا و برادری زیست کنند. این وظیفه مأمورین الهی است که در دنیا آمده‏اند برای اینکه بشر را از این عالم به عالم بالا ببرند. و یک وظیفه هم روحانیین ملتها دارند؛ روحانیین مسیح، روحانیون مسلم، روحانیون یهود، همه روحانیون. و آن وظیفه تبعیت تام از پیغمبرها، و از آنهایی که آمدند برای تربیت بشر و برای صلح و صفا بین تمام افراد بشر. روحانیون در مرتبه اول واقع‏اند برای تحقق دادن به آرمانهای انبیا که همان وحی الهی است. روحانیون یک وظیفه الهی دارند که این وظیفه الهی بالاتر از آن وظایفی است که سایر مردم دارند. یک مسئولیت الهی دارند. صحیفه امام ، ج‏11 ، ص406

 ب) توصیه ها

حضرت امام با توجه به شخصیت عظیم الشان حضرت مسیح  و اینکه او یکی از پیغمبران بزرگ الهی که برای نجات بشر، تعالیم عالیه و آسمانی  در دستور کار و ماموریتش بوده است به پاپ، علما، روحانیت و ملتهای مسیحی تو صیه هایی را ارائه نموده است که به مواردی از آن  اشاره می شود  و امید است جهان مسیحیت با بکارگیری آن  و آشنایی هرچه بهتر و بیشتر با تعالیم نجاتبخش آن نبی بزرگ بیش از این شاهد ظلم و ستم  قدرتها و  کسانی که به نام مسیحیت در اقصا نقاط دنیا در حق ملتهای مظلوم جنایت می کنند نباشند.

 1-   لزوم آشنایی با تعالیم حضرت مسیح

2-   تقبیح سران کشورهای قدرتمند که پشت به تعالیم حضرت مسیح کرده اند.

3-   مورد توجه  قرار دادن سیره حضرت مسیح برای کسب سعادت.

4-   هشدار نسبت به سکوت پاپ و علمای مسیحی در مقابل جنایات و خیانت قدرتها.

5-   لزوم پرهیز از مشوه شدن وجهه مسیحیین (چرا که بعضی سران به اسم مسیح و مسیح بر خلاف مسیر مسیح رفتار می کنند)

6-   لزوم تلاش پاپ برای نجات ملت مسیح  و آبروی مسیحیین

7-   توصیه فرمودند که :  آن گونه که  عیسی مسیح رفتار می کرد، رفتار کنید.

8-   لزوم دادخواهی از دشمنان ملتهای مظلوم و به داد مظلوم رسیدن و اعتراض به ظلم

9-   لزوم خیزش و قیام جهت پشتیبانی از مظلومان جهان  و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران

10- لزوم دفاع از شرافت عیسی مسیح و ملت عیسوی

11- جلوگیری از بد معرفی شدن ملت مسیح و روحانیت مسیحی به خلق های مستضعف

12- مبارزه معنوی روحانیت مسیح به حسب تعلیمات مسیح و به حسب تعلیم خدای بزرگ با قدرتهایی که بر خلاف مسیر مسیح رفتار می کنند و لزوم ارشاد آنان و هدایت ملت مسیح جهت جلوگیری از تبعیت از اینگونه قدرتها

13- انتقاد از مواضع و عملکرد روحانیت مسیح به دلیل عدم حمایت از مظلوم ها و طرفداری از ظالمها و سکوت در مقابل ظلم (لزوم رفع اتهام از مذهب مسیح)

14- انتقاد از عدم تحقق تعلیمات حضرت مسیح

15- دعوت به معنویت و تهذیب نفس

16- استفاده علمی و واقعی از تعالیم عالیه و انسان ساز حضرت مسیح جهت رفع نا بسامانیها و ستمها و نجات محرومان جهان و سرمشق قرار دادن آن تعالیم عالیه و انسان ساز در جهت رفع تبعیضها و محرومیتها از ملل ستمدیده

17- شما به اعتبار اینکه ملت مسیح هستید، باید تبعیت از مسیح بکنید، و بشر دوست باشید به آنطوری که حضرت مسیح بود.

. انتهای پیام /*