به گزارش پرتال امام خمینی(س) آیت الله محمد هاشم صالحی ضمن تجلیل از شخصیت برجسته امام خمینی(س) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، گفت: امام راحل در دینداری، سیاستمداری، عدالت خواهی، زهد و تقوا بی نظیر بود.
آیت الله صالحی افزود:شخصیت چند بعدی و برجسته امام خمینی ایشان را به چهره ای منحصر به فرد در جهان تبدیل کرد که رابطه تنگاتنگی با خدا برقرار کرده بود و فقط به انجام وظیفه در قبال اسلام می اندیشید.
مشاور رییس جمهور افغانستان گفت:امام خمینی همواره بر انجام وظیفه اسلامی تاکید می کرد و به نتیجه نمی اندیشید و معتقد بود باید وظیفه دینی و سیاسی خود را انجام دهیم.
آیت الله صالحی پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی را حادثه تاریخی بزرگی در قرن اخیر توصیف کرد و افزود:امام خمینی با یاری خداوند بزرگ توانست تمام جهان استکبار را به زانو در آورد و استعمارگران را به لرزه بیاندازد.
موسس و مدرس مدرسه دینی رسالت افغانستان، رهنمودهای امام خمینی(س) و ادامه دهندگان راه امام را عامل اصلی بیداری در جهان دانست و گفت: در نتیجه انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی مسلمانان در کشورهای اسلامی با حقوق خود آشنا شدند و بسیاری از مستکبران را به زیر کشیدند.
آیت الله صالحی گفت: بدون هیچ شک و تردیدی، اندیشه ها و افکار حضرت امام خمینی (س) امروز به الگویی برای جوانان در سراسر جهان از جمله کشور های اسلامی تبدیل شده است.
مشاور حامد کرزی افزود: امیدواری زیادی وجود دارد که مبارزه سیاسی جوانان مسلمان در برخی دیگر از کشورهای به پیروزی کامل برسد.
این عالم دینی افغان، قانون اسلام را کلید اصلی حل مشکلات جهان بشریت دانست و گفت: مسلمانان با اتحاد و همدلی و پیروی از گفتار و رفتار پیامبر گرامی اسلام و عمل به دستوران قران کریم به راحتی می توانند مشکلات سد راه جهان اسلام را بر طرف کنند.
آیت الله صالحی، برخی موانع را در مسیر شماری از کشورهای اسلامی در پیروزی کامل مقابل مستکبران، توطئه های دشمنان اسلام ارزیابی کرد و گفت: هر چند دشمنان اسلام با برخی دست درازی ها اکنون مانع پیروزی کامل بیداری اسلامی در برخی کشورهای اسلامی شده اند، اما قطعا جوانان مسلمان به پیروزی کامل خواهند رسید.
مشاور رییس جمهور افغانستان در عین حال نقش برجسته امام خمینی(س) را در وحدت مسلمانان ستود و گفت:امام شخصیت ویژه ای داشت و تلاش زیادی را برای اتحاد مسلمانان انجام داد که اکنون شاهد برکات این اقدام در وحدت مسلمانان هستیم که هر روز گسترده تر می شود.

منبع: ایرنا

. انتهای پیام /*