به گزارش پرتال امام خمینی، مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی که در همایش کار و محرومیت در گفتمان امام سخن می گفت، افزود: قرآن هم می گوید: « وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»، برای انسان چیزی جز آنچه که از راه تلاش و کوشش بدست  می آورد، نیست؛ اما وظیفه ما در جمهوری اسلامی این است که زمینه کار را برای این جوانان فراهم کنیم  و فراموش نکنیم که خدمت به مردم عبادت است.

وی با اشاره به این که حضرت امام(س) بر این عقیده بودند که حکومت اسلامی، حکومت قانون بر مردم است، گفت: این موضع امام خمینی به این معناست که یعنی در نظام اسلامی قانون بر مردم حکومت می کند نه حاکم. سیره پیغمبر (ص) و حضرت علی (ع) نیز این را تصریح می کند. حضرت علی(ع) می گفتند من بینه را از شما می گیرم اما اساس قوانین را از خدا.

وی با بیان اینکه اساس حکومت بر پایه قدرت، مقبولیت و عدالت استوار است، گفت:  پایه این حکومت را حضرت امام به عنوان ایدئولوگ جمهوری اسلامی، در مدت 14سالی که در نجف بودند ، بصورت مبسوط  مطرح کردند. قوانین جمهوری اسلامی بر دو اساس تدوین شده اند، بخشی از این قوانین اساس اسلامی دارند و بخشی اساس عرفی. 

آیت الله موسوی بجنوردی تاکید کرد: مقبولیت حکومت بصورت بیعت مدرن، یعنی همان انتخابات محقق می شود و این مقبولیت قدرت می آورد اما اداره کشور بر  اساس عدالت، رکن نظام اسلامی است. ما این معنا را در زمان امام دیدیم؛ ایشان در بهشت زهرا گفتند من به پشتوانه این ملت، دولت تعیین می کنم، یعنی بر اساس این مقبولیت و مشروعیت دولت تعیین می کنم.

وی که در همایش کار و محرومیت در گفتمان امام سخن می گفت، افزود: اگر ما می خواهیم حکومت اسلامی، آبروی خود را حفظ کند و مشروعیت داشته باشد، باید ملت از ما راضی باشند، مبادا کسانی پیدا شوند و دیکتاتوری بکنند، در اندیشه امام «من» یعنی شیطان، حکومت اسلامی باید بر اساس اراده ملت عمل کند، رضایت خدا و اراده ملت سبب دوام حکومت می شود و اگر یکی از این ها نباشد، حکومت مشروعیت خود را از دست خواهد داد.

منبع: جماران

. انتهای پیام /*