حضرت امام خمینی(س) در روز نوزدهم مرداد ماه سال 1333 نگارش بخش نخست «کتاب الطهاره» را به پایان رسانیدند.

«کتاب الطهاره» اثرى است مشتمل بر مباحث مربوط به «طهارت» از ابواب فقه که به شیوۀ فقه استدلالى و اجتهادى در چهار مجلد در فاصله سالهاى 1373 تا 1377 هجرى قمرى (1333 ـ 1337 شمسى) به قلم امام خمینی(س) و به زبان عربى تألیف گردیده است. دو جلد نخست این کتاب در سال 1376 هجرى قمرى در قم، و دو جلد دیگر در سال 1389 ه . ق . در نجف اشرف ـ جمعاً در 1202 صفحه ـ به چاپ رسیده است.

این اثر مجددا از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد امام خمینی (س) منتشر شده است.. انتهای پیام /*