بعد از تشخیص بیماری، حضرت امام در ساعت 10:30 شب اول خرداد برای آماده شدن جهت جراحی در بیمارستان شماره 2 بقیة‌الله بستری شدند. در شب قبل از عمل یکی دو واحد خون تزریق شد، زیرا نسبت به میزان معمول کم‌خونی داشتند. نحوه خداحافظی حضرت امام با خانواده و نیز حاج سید احمدآقا در موقع آمدن به بیمارستان بسیار عاطفی و معنی‌دار بود. نماز شب مخصوص حضرت امام که از تلویزیون هم قسمت‌هایی از آن پخش شد، ترک نشد. نماز صبح روز بعد را هم به طور معمول ادا کردند و برای جراحی آماده شدند.

(روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص  72)

دکتر حسن عارفی پزشک حضرت امام این لحظات را چنین در خاطراتش توصیف کرده است:

 ساعت 30 / 10 شب، مورخ 1 / 3 / 68 حضرت امام خمینی برای آماده شدن جهت عمل جراحی معده در صبح روز بعد در بیمارستان بقیةالله الاعظم شماره 2 بستری شدند. با اینکه چندین بار به علت کسالت های مختلف در این بیمارستان بستری شده بودند ولی عکس العمل معظم‏ له در آستانه درِ ورودی بیمارستان با حاج احمد آقا خمینی حاکی از معنی و آینده ‏نگری دیگری بود. زیرا امام عزیز در بدو ورود به بیمارستان به طور غیر منتظره و ناگهانی حاج احمد آقا را در آغوش گرفتند و گردن ایشان را بوسیدند. صحنه‏ ای که نشان از فراق و جدایی و در ضمن علاقه و همبستگی داشت.

گویی امام عزیز این ورود به بیمارستان را خروجی نمی‏ دید و با دید دوراندیش خود استنباط کرده بود که اجل در انتظار اوست.

(طبیب دلها، ص 183)

. انتهای پیام /*