یکی از مسائلی که مورد تاکید همواره حضرت امام(س) بود شناساندن صحیح اسلام به جوامع بشری بود. ایشان نقش دانشجویان ایرانی خارج از کشور را در این امر بسیار پررنگ و مهم می دانستند. چنانکه در خلال نامه ها و پیام هایشان در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بارها به این نکته اشاره کرده بودند. از جمله دو نمونه ای که هر دو در مردادماه و در فاصله 7 سال نوشته شده ولی پیام آن واحد است و تاکید بر نقش پررنگ دانشجویان و روحانیون و روشنفکران در ترویج اسلام ناب محمدی دارد.

نامه نخست خطاب به دانشجویان فارسی زبان در آمریکا و کانادا نوشته شده است. تاریخ این نامه مربوط به مرداد 1349/ جمادی الثانی 1390 و مکان نگارش آن نجف اشرف است:

«شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید: وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مُسْلم است؛ وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است؛ وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین. شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را؛ تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد؛ تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیل شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید، و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شاء اللَّه تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد.»

 (صحیفه امام، ج 2، ص: 287 و 288)

دیگر نامه حضرت امام که در مرداد 1356/ شعبان 1397 در نجف تحریر شده است، پاسخی به پیام تلگرافهای دانشجویان اروپا و امریکا در فقدان دکتر شریعتی  است:

«این جانب در این نفسهای آخر عمر امیدم به طبقه جوان عموماً و دانشجویان خارج و داخل اعم از روحانی و غیره می  باشد. امید است دانشمندان و متفکران روشن ضمیر مزایای مکتب نجات بخش اسلام که کفیل سعادت همه جانبه بشر و هادی سُبُل خیر در دنیا و آخرت و حافظ استقلال و آزادی ملتها و مربی نفوس و مکمل نقیصه های نفسانی و روحانی و راهنمای زندگی انسانی است، برای عموم بیان کنند. مطمئن باشند با عرضه اسلام به آن طور که هست و اصلاح ابهام ها و کجروی ها و انحرافها که به دست بدخواهان انجام یافته، نفوس سالم بشر که از فطرت اللَّه منحرف نشده و دستخوش اغراض باطله و هوسهای حیوانی نگردیده، یکسره به آن روی آورند و از برکات و انوار آن بهره مند شوند. من به جوانان عزیز نوید پیروزی و نجات از دست دشمنان انسانیت و عمال  سرسپرده آنها می دهم.

طبقه جوان روشن بین در خارج و داخل روابط خود را محکم و در زیر پرچم اسلام که تنها پرچم توحید است یکدل و یکصدا از حق انسانیت و انسانها دفاع کنند تا به خواست خداوند متعال دست اجانب از کشورهای اسلامی قطع شود. و باید با کمال هوشیاری از عناصر مرموزی که در صدد تفرقه بین انجمنهای اسلامی هستند و مطمئناً از عمال اجانب هستند احتراز کنند و آنها را از جمع خود طرد نمایند. وَ اعتَصمُوا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا»

(صحیفه امام، ج 3، ص: 207)

. انتهای پیام /*