حضرت امام خمینی(س) به عنوان اسلام شناسی بزرگ و نیز در جایگاه مرجع تقلید، با شناخت دقیق از اسلام و تاکید بر نقش اجتماعی آن و با درک درست از نقش زن و مسئولیت او در جامعه، در جهت هویت بخشی به زن مسلمان و احیای حقوق فردی و اجتماعی وی، اقدامات گرانسنگی را به انجام رساندند. روش های رفتاری درس آموز، موضع گیری های روشن گرانه، فتاوای راهگشای آن بزرگوار، همه و همه بیانگر این واقعیت است که نمونه ای از آن، فتوای ایشان در پاسخ سوالی است که ذیلا عرضه می گردد:پاسخ استفتاء [استفتاء بانوان در مورد حق طلاق براى زنان در صورت اشتراط]
زمان: 7 آبان 1358/ 7 ذى الحجه 1399

مکان: قم‏
موضوع: حق طلاق براى زنان در صورت اشتراط
سؤال‏کننده: بانوان‏
[بسمه تعالى. حضور محترم آیت اللَّه العظمى، امام خمینى- دامت برکاته‏
مسئله اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتى و تشویش خاطر گروهى از زنان مبارز ایران شده است؛ و گمان مى‏کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند. و از این موضوع افرادى سوء استفاده کرده و مى‏ کنند. نظر حضرت عالى راجع به این مسأله چیست؟].


بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
براى زنان، شارع مقدس راه سهلى معین فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست بگیرند، به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا بطور مطلق یا به طور مشروط، یعنى اگر مرد بدرفتارى کرد یا مثلًا زن گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، در این صورت هیچ اشکالى براى خانمها پیش نمى ‏آید، و مى‏ توانند خود را طلاق دهند.
از خداوند تعالى توفیق بانوان را خواستارم. امید است تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامى واقع نشوند، که اسلام براى همه است و براى همه نافع است.
7 ذى الحجه 99/ آبان 58
روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

. انتهای پیام /*