هر روز با امام / ۵ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۵ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

چهارشنبه, ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۲۰
هر روز با امام / ۴ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۴ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

سه شنبه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۳:۳۰
هر روز با امام / ۳ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۳ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

دوشنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۵:۰
بازخوانی مبارزه و مقاومت

بازخوانی مبارزه و مقاومت

با توجه به آراء و سیره امام خمینی و فرآیند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران

یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۰
هر روز با امام / ۲ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۱
هر روز با امام / ۱ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

شنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۱۰
سینمای ما آیینه فرهنگ ماست

سینمای ما آیینه فرهنگ ماست

‏‏سخن از هویت فرهنگی جان گرفته در قالب هنری است به نام سینما، که باید فرهنگ خودی در آن موج بزند و ایدئولوژی مستقل در آن حاکم باشد. کدام اثر سینمایی را سراغ دارید که در مقابله با یورش فرهنگی غرب به جهان سوم و کشورهای اسلامی، پاسخگوی فرهنگسالاری غرب و اصالت و استقلال فرهنگ خودی باشد؛ در حالی که در غرب آثار سینمایی هستند که به زیباترین وجه ایدئولوژی مسیحیت را در ذهن و باور مخاطبان تثبیت می کنند. آثاری هستند که چهره پلید نازیسم را در سراسر جهان به مخاطبان خود تفهیم کرده اند. ‏

جمعه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۰
هر روز با امام / ۳۱ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۳۱ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

جمعه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۹:۲۶
هر روز با امام / ۳۰ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۳۰ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

پنجشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۹:۲۵
هر روز با امام / ۲۹ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۹ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۱
‎‏توجه به میراث فرهنگی گذشته شاخص برجسته اندیشه امام خمینی

‎‏توجه به میراث فرهنگی گذشته شاخص برجسته اندیشه امام خمینی

‏‏باورهای امام (س) جهان بینی مشترک افراد جامعه است که در شکلی متعالی تر عرضه شده‏‎ ‎‏است. بینش او همان بینش اسلام و قرآن و بینش انبیاء الهی است. ارزشهای معنوی، سیاسی‏‎ ‎‏اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اسلام در شخصیت او متبلور شده است. امام (س) نه تنها به‏‎ ‎‏انتقال و بسط میراث فرهنگی اسلام در سراسر عمر خود اهتمام داشته است، بلکه پایه گذار یک‏‎ ‎‏فرهنگ نیز محسوب می شود. ‏

سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۰
هر روز با امام / ۲۸ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۸ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۱۷
سخنوری انقلابی امام خمینی فصل جدیدی در تحلیل ارتباطات اجتماعی

سخنوری انقلابی امام خمینی فصل جدیدی در تحلیل ارتباطات اجتماعی

سخنوری انقلابی امام خمینی (س) ‏ فصل جدیدی در تحلیل ارتباطات اجتماعی و تئوری های فرهنگ و اجتماع باز کرده است. بدون شک با رهبری ایشان معنی و مراحل سیاست و اخلاق، دیانت و اجتماع، عدالت و انصاف نه در ایران بلکه در سایر جوامع و ممالک اسلامی رو به تغییر است.

دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۰
هر روز با امام / ۲۷ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۷ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۹:۱۵
هر روز با امام / ۲۶ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۶ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۲۰
‏‏جنبش تنباکو، جنبشی مردمی بر علیه استبداد

‏‏جنبش تنباکو، جنبشی مردمی بر علیه استبداد

‏‏یکی از خصلتهای ذاتی تشیع، از آغاز تاکنون، مقاومت و قیام در برابر‏‎ ‎‏دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می خورد؛‏‎ ‎‏هر چند که اوج این مبارزات در بعضی از مقطع های زمانی بوده است.‏‎ ‎‏در صد سال ‏‏[‏‏اخیر‏‏]‏‏ حوادثی اتفاق افتاده است که هر کدام در جنبش‏‎ ‎‏امروز ملت ایران تأثیری داشته است: انقلاب مشروطیت، جنبش‏‎ ‎‏تنباکو و... قابل اهمیت فراوان است.

شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۰
هر روز با امام / ۲۵ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۵ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۳:۱۰
هر روز با امام / ۲۴ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۴ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

جمعه, ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۱۳
هر روز با امام / ۲۳ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۳ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

پنجشنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۵:۱۲
هر روز با امام / ۲۲ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۲ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۱
هر روز با امام / ۲۱ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۱ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۴:۳۲
هر روز با امام / ۲۰ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۰ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۱۰
هر روز با امام / ۱۹ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۹ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۴:۲۸
هر روز با امام / ۱۸ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۸ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۲۲
هر روز با امام / ۱۷ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۷ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

جمعه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲:۱۴
هر روز با امام / ۱۶ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۶ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۶:۵۳
هر روز با امام / ۱۵ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۵ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۳۷
هر روز با امام / ۱۴ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۴ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

سه شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۶:۱
هر روز با امام / ۱۳ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۳ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۴:۵
هر روز با امام / ۱۲ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۲ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

یکشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲:۷
صفحه 8 از 139 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >