خبر تاپ

گفت و گو با ابراهیم حسن بیگی

گفت و گو با ابراهیم حسن بیگی

حسن بیگی در سال 1336 در یکی از روستاهای شهرستان گرگان متولد شد. در سال 1359 در آموزش و پرورش استخدام شد و پس از دو سال مدیر امور برنامه های رادیو گرگان شد. سفر به کردستان در سال 1364، سرآغاز حرکت نوینی برای این نویسنده بود. حاصل این سفر، دریافت حس و حال ها و سوژه های داستانی خوبی برای او شد. بعدها این سوژه دستمایه بیشتر داستان های کوتاه وی قرار گرفت. حسن بیگی در سال 1364 وارد دانشگاه شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی) به ادامه تحصیل پرداخت و در سال 1367 به دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتقل گردید تا به عنوان کارشناس بخش داستان انتشارات «مدرسه» مشغول به کار شود.

اخبار تاپ

 از ده سال  با مردی که از فراسوی باور ما آمد

سعید کیائی

از ده سال با مردی که از فراسوی باور ما آمد

نادر ابراهیمی نامی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. او بیش از آنکه یک نویسنده باشد یک ایده پرداز است. بعد از آنکه خود را «ابن مشغله» و «ابوالمشاغل» می خواند و زندگی نامه ی خود را می نویسد؛ نگاه تیز و هنرمندانه ی خود را سوی شخصیت هایی می کند که تأثیرگذارترین آدم ها در رفتار فردی، و اجتماعی زمانه ی خود بوده اند. نگاهی هرقدر گذرا به ابعاد مختلف فعالیت های او – اگر چه در فرصت این متن نمی گنجد - نادر ابراهیمی را به ما نشان می دهد که همواره به راهی که می رفته اعتقاد و اعتماد داشته و گام های خود را مصمم برمی داشته است.

 نگاهی گذرا به کتابشناسی امام خمینی

در مسیر نور

نگاهی گذرا به کتابشناسی امام خمینی

تأثیرگذارترین مبارز ایرانی در صد سال اخیر، که منجر به تغییرات بسیاری در معادلات منطقه ی خاورمیانه و تمامی کشورهایی که چشم به این خطه داشتند شد، امام خمینی است؛ و اگر از این منظر نگاه کنیم انتظار داریم تا امروز که حدود بیست سال از رحلت او می گذرد، کتاب های متعدد و نظریه های بسیاری درباره ی آرا و نظرات او وجود داشته باشد. اما می بینیم که تعداد کتاب هایی که درباره ی این رهبر انقلابیِ ایرانی، نوشته شده است اندک است.

 هرچه گفته ام حق و حقیقت است

نادر ابراهیمی:

هرچه گفته ام حق و حقیقت است

«... و ناگهان دیدم که مردی از دریا بر می آید، بر دریا می آید ـ چون ایشان که در اسطوره های مهجور بر آب می رفتند ـ چون عیسای ناصری، چون منصور حلاج؛ و چون شیخ ما که نگاه خداوند تر اوست و اگر خواهد، چون قاصدک ها به سیاحتی سبک بالانه می بردش... مرد از دریا بر آمده، گرچه بسیار پیر اما، تنومندترین انسانی بود که در همه ی اعصار می شناختم ...»

سرمقاله

 ادبیات و آرمانخواهی نسلها

حمید هنر جو

ادبیات و آرمانخواهی نسلها

اگر بپذیریم که هنر و ادبیات هر دوره، بازتاب وقایع و شرایطی است که در آن دوره رقم می خورد یا حداقل، بخش اعظم آنچه می گذرد، در آثار و گفتار و نوشتار افراد و جریانهای تاثیر گذار جامعه فکری، فرهنگی منعکس می شود، با قید و شرط، باید قبول کنیم که حادثه ای نظیر انقلاب اسلامی با سلسله جنبان کم نظیرش یعنی امام خمینی، هنر و ادبیات در ایران را حداقل در دو دهه تاریخی به شدت متاثر ساخت و در دهه سوم که از پایان آن، مدت چندانی نمی گذرد، اگرچه شاید به لحاظ کمی با دو دهه گذشته قابل قیاس نباشد، اما به لحاظ کیفی و فضاهای جدیدی که بر آثار حاکم شده، این تاثیر همچنان محل نظاره است. تلالوء شخصیتی امام خمینی در غالب آثار تولید شده پس از پیروزی انقلاب در حوزه ادبیات، اعم از داستان، شعر، نثر ادبی و قطعات ادبی چشمگیر است. سرایندگان و نویسندگان، اگر سخنی از حماسه به میان آورده اند، او را در صف اول حماسه سازان دیده اند و ستوده اند، اگر از معنویت گفته اند، از او به عنوان مقتدا و رهبری که اصل مترقی دین را در جامعه ایرانی احیاء نموده و تمام قد به دفاع از آن پرداخته است، یاد کرده اند، و...

ادامه

مطالب مرتبط